Skip to main content

Seniorer tillsammans

Uppdaterad:

Ortodoxa församlingar är en naturlig samlingsplats för äldre och nyanlända från Mellanöstern. Många av dessa har varit mycket isolerade under pandeming med oro och psykisk hälsa som effekt.

Seniorerna i dessa församlingar är utrikesfödda och många pratar fortfarande inte så bra svenska, trots många år i landet. Något som försvårar detta är att modersmålets tal- och skiftspråk skiljer sig från den svenska. Det gör också att de ofta inte tar del av andra aktiviteter som exempelvis kommunen anordnar.

Med bidrag från Socialstyrelsen och tillsammans med ortodoxa församlingar startade Bilda ett pilotprojekt i Syrisk-ortodoxa kyrkor i Göteborg, Trollhättan och Skövde under juni-december 2022. Syftet var att förebygga ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa bland äldre personer som är 62 år och uppåt.

Den 6-9 oktober anordnades ett seniorläger i S:t Efrem Stiftgård i Örebro med 18 personer som deltog från tre olika ortodoxa församlingar i Göteborg. Vi skräddarsydde aktiviteter för målgruppen med anpassat språk och kulturella inslag. Hade med oss ledare från egna församlingar. Vi översatte program och aktiviteter till olika språk såsom assyriska/syrianska, arabiska och svenska.

Bland aktiviteterna på seniorlägret fanns digital inkludering, som innebär bland annat att lära sig använda olika funktioner i mobiler, söka olika appar, videochatta med anhöriga, betala räkningar, läsa nyheter och söka vård. Inspirationen kommer från TV-programmet Seniorsurfarna och studiematerialet som Bilda har gjort kopplat till det. Det blev ett digitalt genombrott för deltagarna när de fick samtal och svar från sina vänner, barn och barnbarn när de lärde sig att skicka meddelande, bilder, emojis – och fick svar tillbaka. En av deltagarna, som hade tagit över sin sons smartphone som var inställd på mörk bakgrund, var tacksam över att vi ändrade inställningarna och gjorde det till ljus bakgrund. Hennes kommentar på det var:

Tack Gode Gud, nu har jag fått synen tillbaka, det var så svart och omöjligt för mig att se texten innan och jag visste inte ens att man kunde ändra på detta!

En deltagares reaktion när hon fick hjälp med att ändra bakgrunden på sin telefon från mörk till ljus.

 

Vi hade också olika pass med kropp och rörelse, matlagning och egna berättelser för att lära känna varandra. En del berättade hur det var att vara flykting och komma till Sverige, var man kommer ifrån, vilken församling man tillhör eller berättade en upplevelse från sitt förflutna. Vi hade en föreläsning med Fr. Jacob Kasselia från Örebro som handlade om korset. Det var ett mycket uppskattat möte! Innan vi åkte hem från lägret besökte vi också S:ta Maria Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Örebro och mötte andra seniorer och kvinnokommittén i församlingen.

Alla deltagare tyckte att det var jättetrevligt att träffa andra seniorer, få skapa gemenskap, lära känna andra och få en känsla av sammanhang och de skulle gärna vilja göra om det.