Skip to main content
När fysiskt blev digitalt

När fysiskt blev digitalt

När coronapandemin satte stopp för fysiska möten hade Bildas medlemsorganisation Kristna Fredsrörelsen bland annat en utbildning planerad som byggde på just fysiska träffar. De fick snabbt stöd av Bilda i att anpassa utbildningen så att den skulle kunna genomföras digitalt istället.

– På ett sätt var det avgörande att vi inte hade något val. Vi lade snabbt mycket resurser och arbetade intensivt och fokuserat på att göra en snabb omställning. Vi var helt enkelt tvungna för att kunna genomföra utbildningen, berättar Helena Johansson, verksamhetssamordnare på Kristna Fredsrörelsen.

De i teamet på Kristna Fredsrörelsen var prestigelösa i att be om hjälp när de skulle göra en digital omställning. De tog tidigt kontakt med Bilda och kom snabbt igång med att använda Bildas lärplattform för att skapa material och kommunikationsmöjligheter för deltagarna i utbildningar och cirklar, som sedan skedde via nätet.

– Vi är väldigt glada att Bilda varit så snabba när vi behövt stöd. Det var värdefullt att få tillgång till verktyg och kompetens, inte minst eftersom vår organisation är liten, säger Helena Johansson.

Utmaningen var att få till praktiska övningar när utbildningen skedde digitalt. Kristna Fredsrörelsens metod är just att öva. Det var betydligt enklare att få till material för inläsning och reflektion. Därför kompletterades lärplattformen med möten i Zoom, eftersom det där går att dela upp sig och arbeta i mindre grupper.

– Vi har många föreläsare som är vana att stå på scen och improvisera. Digitalt behöver det vara mer planerat och det krävs kortare föreläsningar och bildmaterial som stödjer det som sägs. Vi har också arbetat med att skapa trygghet och känslan i det digitala rummet, bland annat genom rundor och mindre grupper.

Det har varit ett lärorikt år, som kommer att förändra arbetssätten i framtiden.

– Vi har lärt oss mycket under det här året och ser att det digitala arbetssättet är ett bra komplement till fysiska möten och ytterligare en metod för oss som underlättar förberedelser och kommunikation inför och mellan träffar.