Skip to main content
Inzoomat - katolsk folkbildning online

Inzoomat - katolsk folkbildning online

Inzoomat – katolsk folkbildning online är en serie före-läsningar och samtal som skedde på distans via Zoom i samarbete mellan Katolska pedagogiska nämnden (KPN) och Bilda. Ulrika Erlandsson, ordförande för KPN och verksamhetschef på kansliet, berättar hur idén uppstod och hur hon tycker att det fungerade.

Det började med att Ulrika Erlandsson fick en förfrågan från en verksamhetsutvecklare i Bilda Öst som bad henne hålla en kurs för kateketer på nätet via Zoom. Hon höll ett 30-minutersföredrag och hade därefter en halvtimme långt samtal med 20 engagerade kateketer. Det som slog henne då var hur enkelt det var att göra detta från arbetsrummet i hemmet. Följaktligen tänkte hon att det nog skulle gå att få andra föredragshållare att ställa upp på en timme hemifrån.

Hur valde ni ämnen och föreläsare?

Ett av KPN:s huvuduppdrag är att ge service till våra barn- och ungdomsledare, som vi kallar kateketer. Men här såg vi en chans att vidga målgruppen och nå ut till fler och valde därför ett ganska brett ämnesurval och stor bredd av föreläsare.

Hur tyckte du att det fungerade?

Över förväntan! Det är ett så bra upplägg, lagom långt, lagom blandning av föredrag och samtal. Det har också varit en bra blandning av ämnen, vi har haft allt från barnkonventionen, Guds lekfullhet, om tro och vetande till retorik. Till våren ska självaste kardinalen hålla föredrag på Inzoomat!

Vad har ni fått för reaktioner från deltagare?

Fler och fler verkar upptäcka detta, trogna kommer tillbaka. Vi har bara fått positiv feedback. Många har upptäckt KPN och Bilda just genom Inzoomat. Exempelvis har vi haft både journalister och pastorer från andra samfund som deltagare. Det känns verkligen roligt också med den ekumeniska bredden.

Berätta om något roligt eller udda som hänt i samband med Inzoomat.

Jag tänker på vilket gott humör alla var på efter att ha lyssnat till samtalet med Philip De Croys om hans bok Boken för dig som en dag ska dö. Här väntade man sig kanske inte skratt direkt, men det blev det.

Hur har samarbetet med Bilda fungerat?

När idén uppstod var jag osäker på det tekniska. Jag tog kontakt med vår kontaktperson på Bilda och fick god hjälp med hur man skulle kunna lägga upp det. För oss är det så lyxigt att Bildas verksamhetsutvecklare är med varje gång och bistår. Vi har också fått hjälp att spela in föredragen så att man kan se dem i efterhand.