Skip to main content
Digitalkunskap - en förutsättning för onlinecirklar

Digitalkunskap - en förutsättning för onlinecirklar

På Bilda i Södertälje arbetar Tina Youssef, som verksamhetsutvecklare för samhällsfrågor, i samverkan med föreningsliv och kyrkor. Hon är en av Bildas alla verksamhetsutvecklare som under 2020 lade mycket tid på att skapa digitala mötesplatser istället för fysiska.

Många gånger var både tekniken i sig och begränsande kunskaper i svenska ett hinder för deltagarna. Lösningarna innebar bland annat stöd av tolk när det behövdes och hjälp att kontrollera internetuppkopplingen hemma.

– På vår cirkel Trafikkunskap online man kan få hjälp med teori och samhällsorientering på flera språk, som arabiska, svenska och persiska. Cirklarna är fulla och har kö. Människor vill lära sig för att kunna söka jobb, säger Tina Youssef.

Hon berättar att en annan digital kurs som varit efterfrågad är svenska för nybörjare liksom utbildningar i hur mötesverktyget Zoom fungerar. Utöver annan kunskap har verksamheten krävt språkmässigt mångsidiga ledare.

Digitala verktyg

Under pandemin ökade intresset för digital kompetens och de enklaste lösningarna har ofta visat sig vara de bästa. Ett verktyg som användes som start i många grupper var Digitaljakten, en lärupplevelse som skapar engagemang och vilja att bli digitalt delaktig i samhället. Det är ett sätt att prova och uppleva nyttan med digitala tjänster.

Digitala fikastunder i grupper om sex personer erbjöds direkt efter Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferenser. Via appar som Messenger och Whatsapp kunde människor över hela Sverige träffas och diskutera vad som hade sagts.