Skip to main content

Digitala seniorträffar

Uppdaterad:

Seniorföreningen i Abrahamsbergskyrkan i Stockholm vill vara med och driva den digitala utvecklingen framåt.

Abrasenior består av strax under nittio medlemmar som vanligtvis träffas en gång i veckan. Gemenskap, fika, bibel, sång och bön blandas med matnyttiga föreläsningar och samtal med externa gäster.

I mars 2020 tvingades Abrasenior ställa in de planerade träffarna eftersom de alla tillhör riskgruppen äldre.

Under första delen av hösten kunde gruppen återigen träffas, om än utomhus. En av träffarna hade temat ”digitalisering”.

– Vi förberedde oss utan att veta när det skulle användas, säger gruppens ordförande Hans Lindén.

När kylan smög sig på och riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten blev restriktivare bestämdes att helt övergå till digitala träffar.

Varje vecka träffas Abrasenior en timme på Zoom, i början med en hel del utmaningar.

– En del hade så gamla datorer att de saknade både kamera och mikrofon. De berättade för mig att de äntligen fått ett tillfälle att köpa nytt, berättar Hans.

Hans deltog i Bildas seniorledarträff, där det var ett föredrag om digitalisering med en person från Seniornet. Han insåg att detta var något hans grupp också behövde utbildas i och berättar också att Bilda hjälpt till.

Digitaliseringen har kommit för att stanna

och vi ska medverka till det.

Några av gruppens medlemmar har dock inte hängt med in i det digitala. Hans spekulerar i att gruppens viktigaste syfte för dem var gemenskapen.

Men själv ser han positivt på digitaliseringen. Och det har gått framåt i Abrasenior, berättar Hans.

– Vi öppnar mötet en kvart innan start för att lugnt kunna testa och ansluta. I början behövde många den kvarten. Igår ramlade hela gänget deltagare in en minut innan starttid. Vi är trygga nu.

– Att träffas digitalt är förstås inte samma sak som att ses på riktigt, poängterar Hans men tillägger att äldre för sin egen skull behöver lära sig att ta vara på de möjligheter till samvaro som digitaliseringen ger.