Skip to main content

Demokratiarbete i koptisk kyrka

Uppdaterad:

Den koptisk-ortodoxa församlingen S:t Mikael i Sundsvall flyttade 2014 in i före detta Kustens Folkets hus strax utanför Sundsvall.

Renoveringen och anpassningen från folket hus med bio till kyrka och församlingshem har medlemmarna själva stått för på fritiden. Innan dess hade församlingen flyttat runt i olika lokaler. Den här mötesplatsen ger trygghet och möjlighet till möten.

–Vi har många studiecirklar tillsammans med Bilda i våra lokaler. Just nu har vi 23 cirklar för barn, ungdomar och vuxna, berättar Haile Alem Meles, medlem i församlingen och kontaktperson gentemot Bilda.

Den gamla biosalongen rymmer idag själva kyrkosalen. Utöver det finns flera stora utrymmen för studiecirklar, möten och kurser som församlingen arrangerar både i egen regi och tillsammans med Bilda. Det gamla folkhemskaféet är intakt, med 50-talsaffischer och allt. Och öppet för allmänheten.

–Vi vill vara öppna mot samhället och har valt att ha kvar inredningen för att alla äldre som kom hit förr ska känna igen sig. Och känna sig välkomna till kaféet, berättar Haile Alem Meles.

Studiecirkelverksamheten tillsammans med Bilda skapas utifrån deltagarnas intressen. Många av församlingsmedlemmarna har bott i Sverige relativt kort tid och kämpar både med att lära sig svenska och svenskt samhälle och regelverk. Därför är det viktigt att kyrkans lokaler utgör en plats där alla känner sig trygga.

–I Eritrea vågar man inte säga vad man tycker. Här har vi byggt upp en trygg plats där vi vågar. Jag har lärt mig genom studiecirklar vad demokrati är och hur vi kan skapa förutsättningar för integration genom att lyssna på olika åsikter, Haile Alem Meles.

Han berättar avslutningsvis att det har möjliggjorts tack vare stöd från Bilda. Ett viktigt bidrag från Bilda är de ledarutbildningar som arrangeras.

60% av Bildas verksamhet under 2019 anordnades i samverkan med en medlemsorganisation