Skip to main content
Det är just nu problem att anmäla sig via hemsidan. Vi jobbar på att lösa det. Återkom senare eller kontakta kontaktpersonen för det arrangemang eller den studiecirkel du vill anmäla dig till.

Demokrati på Ungdomens hus

Uppdaterad:

Föreningens Ungdomens Hus syfte och mål är att tillhandahålla en förutsättningslös frizon för ungas tankar och idéer.

”Ungdomens Hus och Bilda har ett väldigt tätt samarbete vilket låter medlemmar arrangera event lättare på huset, eftersom Bilda kan hjälpa till att bidra med sånt som vi på huset kanske inte har. Det gör det lättare för oss att göra vårt uppdrag – att erbjuda ungdomar chansen att ta kontroll över sin egen fritid.”

– Kari Löe, Styrelseledamot

Föreningens Ungdomens Hus syfte och mål är att tillhandahålla en förutsättningslös frizon för ungas tankar och idéer. Den dagliga driften innefattar att hålla ordning på ett stort hus, sköta kontakten med hyresvärdar, larmtekniker, matleverantörer och kontrollanter – att hålla caféet igång, se till att utrustning och inventarier fungerar i verkstad, på scenen och i verksamhetsrummen, ha ekonomisk översyn över 5 replokaler och se till att allt detta följer regler för brandskydd. Och detta är bara början. Som alltid i en demokratisk sammanslutning är den stora utmaningen att lära sig ansvar, att gemensamt ta beslut, ta till vara och uppmuntra medlemmarnas engagemang, lyssna på den som har goda idéer och hantera alla de små och stora konflikter som uppstår.

Bildas samarbete med Ungdomens Hus har gjort att de aktiva ideella krafterna i föreningen kan fokusera på alla dessa utmaningar och ändå uppnå sina mål. När styrelse och personal har fullt upp med den dagliga driften så kan Bildas projektledare fånga upp idéer och tankar från medlemmar och hjälpa dem att förverkliga arrangemang och drömmar. Oftast genom att bilda grupper och hjälpa dessa att lära sig tillsammans. På den vägen har vi stöttat och samverkat kring kurser i vegansk matlagning, studiecirklar i ljudteknik- och dj-ande, konserter, festivaler, panelsamtal och mycket mer. Allt engagemang blir lättare med ramverk och kunniga människor som kan stötta och hjälpa, utan att styra med hela handen. Viktigt är därför att alla initiativ kommer från ungdomarna själva.

”Vi lever i en värld styrd av vuxna. Ungdomar har sorgligt lite makt att bestämma över sin tillvaro. Vuxna är de som bestämmer hemma, i skolan, på jobbet och så vidare. Att ha en plats där en själv är i kontroll är otroligt viktigt. Inte bara att en mår bättre av att känna att en själv är i kontroll, men det fostrar också ett demokratiskt- och problemlösningstänk som kommer till stor nytta senare i livet.”
– Sergej Laura Brändén, ordförande

Under verksamhetsåret 2018-2019 arrangerade föreningen Ungdomens Hus – ensamma och i samarbeten med framförallt Bilda – 15 konserter, sex föreläsningar, 12 övriga arrangemang och sex studiecirklar. Totalt hade föreningens lokaler mellan fem och sex tusen besökare under den tiden och föreningen omkring 350 medlemmar. Föreningen har dessutom arbetsgivaransvar över två personer, en dagledare som sköter administrationen och en caféansvarig. Under verksamhetsåret 2018-2019 gjordes också tre nyanställningar. Allt detta sköttes av en styrelse och en förening med övervägande gymnasieungdomar. Ungdomar som utövar lärande demokrati i praktiken.