Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu

Att möta människor på flykt

Uppdaterad:

Föreläsare Lotta Halvardsson Ekdahl delar här med sig av några goda råd till dig som möter människor på flykt. Hon har bland annat erfarenhet av att arbeta som flyktingkurator och har tagit fram utbildningar för personal på asylboende. Just nu håller Lotta digitala föreläsningar för Bilda just för dem som möter människor i akut kris.

Vad är viktigast att tänka på i mötet med människor som befinner sig på flykt? 

Det är viktigt att normalisera och bekräfta människors känslor, vilka de än är eller hur de än uttrycks. Människor som befinner sig i akut kris brukar gå igenom olika faser men hur vi reagerar är samtidigt individuellt.

Alla känslor är normala och det är viktigt att vi signalerar det och visar förståelse för vad som än kommer.  

Försök att skapa trygghet och rutiner i vardagen. Det behöver inte vara så stora saker. Det kan handla om att man äter måltider vid samma tid varje dag eller att man gör en aktivitet, till exempel tar en promenad, varje dag. Detta är särskilt viktigt när det handlar om barn. Det är till exempel bra om man kan ha en ritual som man upprepar varje kväll när barnet ska sova. Rutiner ger trygghet i en ny och oviss tillvaro.  

Vi är ständigt uppkopplade mot internet och vi nås av en aldrig sinande ström av information. Det kan vara svårt att veta vad man kan lita på och inte. Hjälp människor att få information från tillförlitliga källor.  

Vad ska jag tänka på i mitt bemötande av en människa i kris när jag inte har tidigare erfarenhet? 

Vi tror ofta att vi behöver vara professionellt utbildade för att kunna ge stöd till en annan människa. Men så är det inte. Vi har alla förmågan att ge medmänskligt stöd.  

Att finnas där, lyssna och att visa medkänsla är något vi alla kan göra. Visa den andra personen att du vill veta hur hen har det. Ställ öppna frågor och var aldrig dömande vad personen än säger. Lyssna mer än du pratar.  

Du varken kan eller ska lösa personens problem. Det handlar inte om att du ska säga rätt saker. Människor läker och mår bättre när de känner sig sedda och hörda.  

Vilket råd vill du ge när det gäller mitt eget mående när jag stöttar andra? 

När vi ger stöd till en människa i kris väcker det ofta reaktioner i oss själva. Det är inte ovanligt att vi känner oss otillräckliga när vi upplever att vi inte kan trösta eller lösa problem. Det kan vara svårt att stå ut med en annan människas smärta eftersom vi så gärna vill vara till hjälp. Att möta en människa i kris kan också återaktivera en egen kris från tidigare i livet.  

Du behöver ta hand om dig själv för att orka stötta andra människor. Ta hjälp av ditt nätverk och hämta stöd av människor du är trygg med. Ta hand om din psykiska och fysiska hälsa och se till att få tillräckligt med sömn. Avsätt tid för att göra saker bara för din egen skull. Du behöver få tänka på annat ibland.  

Det är viktigt att du är observant på dina egna signaler. Börjar du uppvisa stressymptom som till exempel sömnproblem, ångest eller oro och besvären sitter i flera veckor behöver du ta kontakt med vården.  

Till sist – underskatta inte dig själv. Dina insatser gör stor skillnad i andra människors liv. Du betyder mer än du kan tro.   

Läs mer och anmäl dig till Lottas föreläsning ”Möta människor på flykt”

 

Om Lotta Halvardsson
Lotta Halvardsson Ekdahl har erfarenhet av att jobba som flyktingkurator och har tagit fram utbildningar för personal på asylboende. Lotta är utbildad i samtalsmetoderna ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training) och MI (Motiverande samtal). Delar av metoderna berörs i hennes föreläsningar.