Skip to main content

Åldrandets glädje

Uppdaterad:

Skulle ni vilja samtala om den tillgång äldre är?
Diskutera om det positiva med åldrandet, utbyta åsikter eller få inspiration att göra det bättre för äldre?
Skulle ni vilja få inspiration till att mogna med glädje?

Sophia Ivarsson har  tagit fram materialet ”Åldrandets glädje”. Materialet innehåller bilder och dikter som berör.

Tillsammans med Sophia har vi tagit fram en DVD med en film där Sophia läser sina dikter om det positiva med att åldras tillsammans, samtidigt som bilderna visas med vacker pioanomusik i bakgrunden. Det finns en studiehandledning till materialet som hjälper er att prata vidare kring känslorna ni upplever. Filmen passar att spelas på till exempel äldreboenden eller kyrkor.

– Jag vill gärna hjälpa människor att lyfta blicken och komma i kontakt med Guds närhet, godhet och omsorg om varje människa och att vara med och inspirera till tro, kärlek, och hopp, säger Sophia.

Sophia beskriver sina bilder och dikter kring åldrandet som djupa, eftertänksamma, ärliga, hoppfulla och positiva.

Exempel på ämnen är: Relationer mellan äldre och barn, Att hitta glädjen i att bejaka sitt eget inre barn, Hoppet om himlen, Kärlek på ålderdomen, Mognad och vishet, Människovärde och Trösten i sorgen.

Sophia berättar att hon skapade bilderna för att söka efter det som kunde lyfta henne i tanken på åldrandet. Bilderna, dikterna och musiken berör, inte sällan till tårar. Hon berättar att många sagt att hon fångat något som uppmuntrar och är ljust och meditativt. En film att ta till sitt hjärta.

Mer information om Sophia finner du på på www.sophiaart.net