Skip to main content

Den palliativa vårdens grunder

Uppdaterad:

En konferens om psykologiska, juridiska och etiska aspekter på vård i livets slutskede

9.15 Registrering. Förmiddagskaffe med smörgås
9.45 Välkomsthälsning genom Benedicta Lindberg, Respekts generalsekreterare.
Dagens moderator: Jennifer Bullington, docent i hälsa och samhälle vid Linköpingsuniversitet.
Professor emerita i psykosomatik vid Marie Cederschiölds högskola.
10.00 Carl Johan Fürst, professor emeritus i palliativ medicin. Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne.. Hur ser utvecklingen ut inom den palliativa vården i Sverige? Vilka är utmaningarna inför framtidens palliativa vård?
10.40 Mikaela Luthman, specialist i internmedicin och hematologi, överläkare på Stockholms sjukhem och diplomerad i palliativ vård. Hur går döendet till? Hur fungerar samspelet mellan sjukvården och anhöriga?
11.20 Kort paus
11.30 *Carlos Centeno Cortés, Spanien, professor i palliativ medicin vid universitetet i Navarra. Leder den palliativa medicinen vid Clínica Universidad de Navarra och huvudansvarig för Atlantes Global Observatory of Palliative Care vid Culture and Society Institute vid universitetet i Navarra. Att välja medkänsla: Det etiska värdet och fördelarna med palliativ vård och sedering för patienter som vill dö.
12.15 Lunchpaus. Konferenslunch till föredragshållare. Åhörare kan besöka någon av de många fina närliggande restaurangerna.
13.30 *Florence Schmitt, PhD, Finland, familje- och individuell psykoterapeut, som arbetar med familjer där en förälder är döende. Samtal med barn, ungdomar och övriga anhöriga när en förälder överförs till palliativ vård.
14.10 *Lukas Radbruch, Tyskland, ordförande internationella associationen för hospice och palliativvård (IAHPC). Medicinsk chef för kliniken och polikliniken för palliativ medicin vid universitetssjukhuset i Bonn. Det internationella perspektivet på palliativ vård och utvecklingen i länder som legaliserade dödshjälp.
14.50 Paus. Eftermiddagskaffe med dagens kaffebröd
15.15 *Panelsamtal (på engelska) mellan Carl Johan Fürst, Mikaela Luthman, Carlos Centeno Cortés, Florence Schmitt, Lukas Radbruch. Moderator: Jennifer Bullington
16.30 Slut

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro

Katekesen för de mindre barnen

Katekesen för de mindre barnen

Här är gruppen för dig som fyller 10 år (barn födda 2014) under året 2024.

  • Plats
    Gävle, Gävle kommun
  • Datum
  • Tillfällen
    Tisdag, Lördag 10:30 - 13:00
  • Tillfällen
    6 tillfällen
Läs mer