Skip to main content

Smågrupper i kyrkan

I Bilda spelar den lilla gruppen en viktig roll. Det finns stora möjligheter när några personer möts till gemenskap, samtal och omsorg och det som sker i den lilla gruppen kan få stor betydelse för en människas växt och mognad.

I samverkan med frikyrkorna och Stockholms katolska stift har Bilda utarbetat Levande smågrupper, ett upplägg för smågruppsarbete.

Levande smågrupper handlar om att erbjuda ledarträffar som kan inspirera, stärka och utveckla smågruppsledarna. Vi tror på styrkan i den lilla gruppen. Den erbjuder gemenskap, delaktighet och fördjupning. I dialog med andra finns stora möjligheter att växa och mogna som människa.

Levande smågrupper är en skräddarsydd utbildning för den som är ledare för en av församlingens smågrupper. Genom ett samarbete med Bilda kan din församling erbjuda Levande smågrupper. Vi vill vara med och inspirera ledare för de grupper som redan finns, men också stimulera till att nya grupper startar.

Inspirationsträff

Vi erbjuder inspirationsträffar där vi samtalar om varför man ska arbeta med smågrupper och vad det kan ge den enskilde och församlingen. Vi samtalar om vad som gör att en samling kan fungera bättre och om ledarens roll och uppgift. Vi ger också konkreta exempel på hur man kan stärka delaktigheten i gruppen och fördjupa samtalet.

Vi erbjuder en kväll i er församling – 2,5 timmar – med ett värdefullt innehåll kring hur den lilla gruppen kan bli mer levande. Församlingen ordnar lokal och ledare. Bilda bjuder på kvällens upplägg.

Ta kontakt med din Bildaregion för att boka en inspirationsträff i er församling

 

Inga lokaler hittades.

Fler samarbeten, projekt och initiativ