Skip to main content

Level Up!

Är du och ditt band redo att ta nästa steg i karriären?
Nu öppnar ansökan till mentorsprogrammet Level Up!

Bild för projektet Level Up!

Tillsammans med Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) erbjuder vi en unik chans att ingå i ett mentorskapsprogram skräddarsytt för att rusta musiker för dagens musikbransch.

Projektet riktar sig till akter som ännu inte slagit igenom och som är motiverade att lägga tid och arbete för att uppnå sina mål.

Målen är individuella för varje band och sätts upp i oktober 2019. Mentorskapet tar ett helhetsgrepp om er som akt och ger er verktyg att bli hållbara musiker som kan verka långsiktigt.

Vilka kan söka?

Ni som söker måste:

  • skriva egen musik.
  • vara anslutna till Studieförbundet Bilda, eller vara utan studieförbundskoppling.
  • vara beredda att investera tid och engagemang i programmet.

Det här ingår

Programmet pågår hösten 2019 till och med hösten 2020. Ni kommer få löpande handledning av programmets mentor Niklas Rune (frilansande A&R) och gästworkshoppar med erfarna och kunniga branschpersoner. Träffarna genomförs cirka en gång varannan månad. Mellan träffarna arbetar ni på egen hand med stöd av Niklas.

Ni får hjälp att formulera ert mål och era unika egenskaper som band, hur ni kan sticka ut i mängden och med marknadsföring.

Aktuella bandbilder, showcasevideor, uppdaterade riders och presstexter är exempel på konkreta saker ni får med er.

Vi går också på djupet med gruppens interna dynamik och konstnärliga processer, konflikthantering och hållbart musikskapande. Vidare får ni orientering i musikbranschen och ännu mer kunskap om utgivning, upphovsrätt, intresseorganisationer och hur man söker pengar för sina musikprojekt.

Aktiviteter mellan träffarna anpassas till den enskilda gruppens behov. Det kan innebära alltifrån showcase-spelningar till musikvideoproduktion, eller något helt annat beroende på vilka behov som finns.

Programmet innebär fysiska träffar på olika håll i landet såväl som eget arbete mellan träffarna. Höstens träffar sker helgerna 26-27 oktober och 16-17 november. Vårens träffar bokas i dialog med de antagna grupperna.

Resor till och från samt boende under seminarier/workshoppar/eventuella speltillfällen bekostas av projektet.