Skip to main content

Dandanat

Dandanat är en resa, en festival, ett äventyr. En unik möjlighet för band och dansgrupper som har studiecirkel hos oss att få möta palestinska musiker och dansare.

På Dandanat paras svenska grupper ihop med palestinska grupper som övar tillsammans i workshops och sedan uppträder för och med varandra. Festivalen är också mycket mer än bara en festival där musicerandet, dansandet och kulturutbytet varvas med olika studiebesök i Israel och Palestina.

Dandanat 2019 arrangeras 12-14 september. Resan kommer äga rum 10-17 september.

Vilka får söka?

I år är det musik- och dansgrupper inom Bilda från regionerna Bilda Nord, Bilda Mitt och Bilda Sydöst som har möjligheten att söka till Dandanat. En grupp från varje region väljs ut att åka, sammanlagt blir det alltså tre svenska grupper. Varje grupp ses ett antal gånger innan resan för att förbereda sig. Efter resan får alla grupper möjlighet till ett speltillfälle arrangerat av Bilda i respektive region, för att dela med sig av erfarenheten.

Vad kostar det att åka?

Deltagandet i Dandanat kostar 12 000 kr per deltagare, men tack vare stöd från Bilda betalar varje deltagare i de antagna grupperna bara 4 000 kr.