Skip to main content

Utforska Bilda

Hålla ut, hålla om, hålla ihop
  • Verksamhet

Hålla ut, hålla om, hålla ihop

"Hålla ut, hålla om, hålla ihop" är en programserie med samtal och föreläsningar om samhället och demokratin, med utgångspunkt i de existentiella frågorna.

Livssyn och livsmod
  • Verksamhet

Livssyn och livsmod

"Livssyn och livsmod" är en programserie med samtal och föreläsningar på temat existentiell hälsa och mänsklig hållbarhet.

Hållbar odling
  • Verksamhet

Hållbar odling

Är du nyfiken på hållbar odling? Vill du lära dig mer om odlingsmetoder som berikar jorden istället för att utarma den? Välkommen på en guidad visning hos Närkesblommans odling i Lindbacka utanför Örebro.

Min planet
  • Verksamhet

Min planet

#minplanet är en hållbarhetssatsning av Bilda i Örnsköldsvik där vi vill ge konkreta verktyg för att skapa förändring i vardagen. Under året erbjuder vi föreläsningar, kurser och studiecirklar som leder till en mer hållbar livsstil.

  • Verksamhet

BiblioBilda – arena för demokrati

BiblioBilda är ett forum där du får vässa dina verktyg att agera på brinnande samhällsfrågor. Det är studiecirklar om demokrati och medskapande, för alla! BiblioBilda består av tre träffar där första träffen startar med en föreställning och förelä...