Skip to main content

Utforska Bilda

Fortsätt samtalet: Det hälsosamma åldrandet
  • Allmän information

Fortsätt samtalet: Det hälsosamma åldrandet

Ingen växer utan möten! Så brukar vi säga på Bilda. Personliga och utvecklande samtal i grupp kan ha en stor betydelse för ett hälsosamt åldrande. Åldrandet är en naturlig del av själva levandet, olika i olika åldrar, alltid pågående. Det ger mig...

Fortsätt samtalet: Nätpornografi
  • Allmän information

Fortsätt samtalet: Nätpornografi

Att finna mening, och skapa mening. Många delar erfarenheten att läsning, samtal och erfarenhetsutbyte hjälper oss i detta utforskande av tillvaron. Vi tror att detta gäller även när det kommer till att samtala om nätpornografi.

  • Allmän information

Webbaserad grundutbildning för cirkelledare

Alla som blir cirkelledare hos Bilda ska göra en webbaserad grundutbildning, även kallad ledarutbildning. Den tar ungefär 40 minuter och du får reda på vad det innebär att vara cirkelledare, vilka förväntningar vi har på dig och hur Bilda kan stöt...

Rabatt på prenumerationer
  • Allmän information

Rabatt på prenumerationer

Vi har i samarbete med tidskrifterna Teologi & Ledarskap och NOD tagit fram förmånliga prenumerationserbjudanden för alla cirkelledare i Bilda.

Cirkelledare
  • Allmän information

Cirkelledare

Vi har omkring 14 500 cirkelledare i hela landet, och varje år tillkommer nya. Vi vill att du som är cirkelledare känner dig trygg i din roll. Du är viktig! Du är en nyckelperson i vår verksamhet och en representant för Bilda i din studiecirkel.

  • Allmän information

Kyrka i Bilda Mitt

Bilda Mitt kyrka samarbetar med kyrkor och olika organisationer och föreningar med kristen verksamhet i Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Hälsingland, Gästrikland och Dalarna.

  • Allmän information

Blanketter

Här hittar du blanketter för anmälan om studieverksamhet och kulturprogram, arbetsplan och dagbok för studieverksamhet samt blankett för arvode och kostnadsersättning.

  • Allmän information

Rapportering

För att vi ska kunna hjälpa er med resurser, lokaler, material, tips och annat, behöver ni rapportera in närvaro till oss. Det gör ni genom att fylla i en närvarolista, antingen digitalt via vår e-tjänst eller på papper. Oavsett hur du vill göra h...