Skip to main content

Utforska Bilda

  • Allmän information

Corona

Här samlar vi information gällande Coronaviruset och länkar till andra sidor med information på fler språk.

  • Allmän information

Erbjudanden och nyhetsbrev

Här förklarar vi vad det innebär att godkänna erbjudanden och nyhetsbrev i samband med anmälan till något av våra arrangemang via vår hemsida.

  • Allmän information

E-tjänst

Bildas e-tjänst är en plats där kontaktpersoner kan skapa och hantera och studiecirklar och kulturprogram. Cirkelledare kan rapportera närvaro i e-tjänsten. Allt för att slippa tidskrävande administration och ge mer tid till verksamhet.

  • Allmän information

Regionstyrelse Bilda Sydöst

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

  • Allmän information

Regionstämma Bilda Sydväst 2020 per capsulam!

Regionstyrelsen i Bilda Sydväst har beslutat att regionstämman för Bilda Sydväst 2020 ska ske per capsulam. Detta innebär att den fysiska stämman i Malmö 4 april tyvärr är inställd. Ändringen sker på grund av coronaviruset. 

  • Allmän information

Vad är Cirkelsnack?

Cirkelsnack är en digital studiehandledning till en studiecirkel. Tidigare har Bilda ofta publicerat studiehandledning i tryckt format. Cirkelsnack är på samma sätt men digitalt.

  • Allmän information

Digital regionstämma – Bilda Nord

På grund av Corona-läget har Bilda Nords regionstämma flyttats fram och hålls digitalt till torsdagen den 14 maj kl 18.30-20.30. Stämman kommer ske helt digitalt via videomöte. Ombud och andra mötesdeltagare kommer att kunna delta hemifrån via dat...