Skip to main content

Utforska Bilda

Fortsätt samtalet: Nätpornografi
  • Allmän information

Fortsätt samtalet: Nätpornografi

Att finna mening, och skapa mening. Många delar erfarenheten att läsning, samtal och erfarenhetsutbyte hjälper oss i detta utforskande av tillvaron. Vi tror att detta gäller även när det kommer till att samtala om nätpornografi.

Boka Pernilla och Stefan Möllberg
  • Allmän information

Boka Pernilla och Stefan Möllberg

Vi har inlett ett samarbete med ett musicerande par ifrån Hagfors. Stefan har sjungit i dansband och är musiklärare. Pernilla har sjungit mycket i kyrkor och underhåller på äldreboenden.

  • Allmän information

Digital regionstämma – Bilda Nord

På grund av Corona-läget har Bilda Nords regionstämma flyttats fram och hålls digitalt till torsdagen den 14 maj kl 18.30-20.30. Stämman kommer ske helt digitalt via videomöte. Ombud och andra mötesdeltagare kommer att kunna delta hemifrån via dat...

Fortsätt samtalet: Ungas utsatthet på nätet
  • Allmän information

Fortsätt samtalet: Ungas utsatthet på nätet

I samarbete med journalisten och författaren Caroline Engvall har vi tagit fram samtalsmaterialet Ungas utsatthet på nätet – att våga fråga och orka lyssna. Materialet handlar om barn, unga och utsatthet på nätet.

Konferenslokal 5 – Hantverksrum
  • Allmän information

Konferenslokal 5 – Hantverksrum

Detta är en möteslokal som är anpassad för hantverk. Lokalen har symaskiner och andra tillbehör. Perfekt för föreningar, föredrag, möten eller annat som rör hantverk.

  • Allmän information

Regionstyrelse Bilda Svealand

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

  • Allmän information

Regionstyrelse Bilda Sydöst

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

  • Allmän information

Corona

Här samlar vi information gällande Coronaviruset och länkar till andra sidor med information på fler språk.

  • Allmän information

Organisationsnummer

Bilda är geografiskt uppdelat i sex regioner. Varje region är en egen organisation och har därför egna organisationsnummer.

  • Allmän information

Regionstämma Bilda Sydväst 2020 per capsulam!

Regionstyrelsen i Bilda Sydväst har beslutat att regionstämman för Bilda Sydväst 2020 ska ske per capsulam. Detta innebär att den fysiska stämman i Malmö 4 april tyvärr är inställd. Ändringen sker på grund av coronaviruset.