Skip to main content

Utforska Bilda

  • Allmän information

Bilda Nords regionstämma

Lördagen den 4 april 2020 håller Bilda Nord regionstämma i Umeå under tema: Glädje, längtan, vänlighet, kärlek och kamp. Vi börjar med fika, så kom kaffesugen!

  • Allmän information

Integritetspolicy sociala medier

Syftet med Bildas publicering av material i sociala medier är att informera om vår verksamhet och att tillgängliggöra verksamheten så att fler får möjlighet att delta. Vi besvarar frågor i kommentarer under kontorstid.

Anmälningsvillkor
  • Allmän information

Anmälningsvillkor

En anmälan till en kurs eller studiecirkel är bindande, men du kan ta tillbaka din anmälan enligt reglerna om ångerrätt.

  • Allmän information

GDPR för ledare

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagen i kraft, GDPR. Syftet med lagen är att stärka den enskildes integritet gentemot företag och organisationer. Vi har samlat lite tips för dig som är ledare inom Bilda.