Skip to main content

Utforska Bilda

  • Allmän information

Digital regionstämma – Bilda Nord

På grund av Corona-läget har Bilda Nords regionstämma flyttats fram och hålls digitalt till torsdagen den 14 maj kl 18.30-20.30. Stämman kommer ske helt digitalt via videomöte. Ombud och andra mötesdeltagare kommer att kunna delta hemifrån via dat...

  • Allmän information

Regionstyrelser

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

  • Allmän information

Papperslista

Att använda papperslistan är ett enkelt sätt att föra närvaro för era studiecirklar eller kulturprogram. Närvaro är underlag för det anslag till folkbildningen som kommer från stat, kommun och landsting.

  • Allmän information

Regionstämma Bilda Sydväst 2020 per capsulam!

Regionstyrelsen i Bilda Sydväst har beslutat att regionstämman för Bilda Sydväst 2020 ska ske per capsulam. Detta innebär att den fysiska stämman i Malmö 4 april tyvärr är inställd. Ändringen sker på grund av coronaviruset. 

  • Allmän information

Enskilda grupper

Är ni en grupp som vill ha en studiecirkel ihop kan ni göra den i samverkan med oss. Det kan vara ett band, en kör, en bokcirkel eller en hantverksgrupp.

  • Allmän information

Organisationsnummer

Bilda är geografiskt uppdelat i sex regioner. Varje region är en egen organisation och har därför egna organisationsnummer.

  • Allmän information

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelse arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Förbundsstämman. Bildas medlemsorganisationer och regionstyrelserna skickar ombud till förbundsstämma som Studieförbundet Bildas högsta beslutande organ. Förbundsstämman äger rum...

  • Allmän information

Vad är ett kulturprogram?

Kulturarrangemang - eller kulturprogram som vi kallar det - är ett evenemang, till exempel seminarium eller en konsert, som framförs inför eller tillsammans med publik. Kulturprogrammet ska ge kulturupplevelse och bidra till att skapa delaktighet,...