Skip to main content

Utforska Bilda

  • Allmän information

Vi gör skillnad

Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.

  • Allmän information

Corona

Med anledning av coronapandemin anpassar vi verksamheten utifrån statliga och regionala rekommendationer.

  • Allmän information

Distans

Delta på distans, starta en egen cirkel eller digitalisera er befintliga verksamhet. Här samlar vi all information gällande distansverksamhet.

Telefonkonferens
  • Allmän information

Telefonkonferens

För er som saknar uppkoppling till internet eller upplever att videomöten är en för stor utmaning kan telefonkonferenser vara en lösning att hålla kontakten på distans. Här har vi listat några telefonkonferenser som är enkla att använda.

Regionstyrelser
  • Allmän information

Regionstyrelser

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

Att välja videomötesverktyg
  • Allmän information

Att välja videomötesverktyg

Videomötet har kallats för det nya fysiska mötet. Det finns många sätt att mötas med video, därför har vi samlat tips och råd kring en rad olika verktyg som finns tillgängliga.

Vad är en studiecirkel?
  • Allmän information

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en grupp som lär sig något tillsammans. Att träffas digitalt istället för IRL (In Real Life) gör ingen skillnad. Det kan handla om hantverk, livsfrågor, musik, datorer, matlagning eller något helt annat. Syftet med en studiecirk...

  • Allmän information

Blanketter

Här hittar du blanketter för anmälan om studieverksamhet och kulturprogram, arbetsplan och dagbok för studieverksamhet samt blankett för arvode och kostnadsersättning.

Vad är annan folkbildningsverksamhet?
  • Allmän information

Vad är annan folkbildningsverksamhet?

I "annan folkbildningsverksamhet" ryms sådant som inte passar inom reglerna för en studiecirkel. Till exempel en kör med fler än 20 deltagare, en verksamhet som riktar sig till barn under tretton år eller en endagskurs.

Rabatt på prenumerationer
  • Allmän information

Rabatt på prenumerationer

Vi har i samarbete med tidskrifterna Teologi & Ledarskap och NOD tagit fram förmånliga prenumerationserbjudanden för alla cirkelledare i Bilda.