Skip to main content

Utforska Bilda

I trygga händer
  • Verksamhet

I trygga händer

I Trygga Händer är en etisk vägledning för församlingar, föreningar och grupper av ledare för att skapa trygga platser för barn.

  • Material och metoder

Lära för att leda barnmusik

Lära för att leda barnmusik är ett ledarmaterial för barnmusikgrupper. Materialet är tänkt för dig som leder eller vill börja leda grupper i barnmusik för barn 0-5 år.

  • Verksamhet

Familjeverkstan

Familjeverkstan är ett filmbaserat studiematerial om föräldraskap från Statens Folkhälsoinstitut. Vi erbjuder studiecirklar och ledarutbildningar i Familjeverkstan.

Studieguide till Välkomna varandra!
  • Material och metoder

Studieguide till Välkomna varandra!

Antologin Välkomna varandra! presenterar frikyrkliga bejakande perspektiv på homosexualitet och samkönade relationer. Bildas studieguide är en hjälp att, tillsammans med andra, diskutera och reflektera kring de teman och frågeställningar som lyfts...

Det sanna, det goda, det sköna
  • Material och metoder

Det sanna, det goda, det sköna

Det sanna, det goda, det sköna är en bok som skis­sar på förutsättningar och möjligheter för ett möte mel­­­­­lan svensk folkbildning och ortodoxa och österländska kyrkor inom ramen för en gemensam bildningsorganisation.