Skip to main content

Utforska Bilda

  • Verksamhet

Mellanöstern

Mellanöstern, och inte minst Israel och Palestina, utgör ett studieområde om den kristna kyrkans rötter, om möten mellan religioner, om mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Jerusalem fungerar som en unik mötesplats och utsiktsp...

Dandanat
  • Verksamhet

Dandanat

Dandanat är en resa, en festival, ett äventyr. En unik möjlighet för band och dansgrupper som har studiecirkel hos oss att få möta palestinska musiker och dansare.

  • Material och metoder

Civilkurage i 10 steg

Civilkurage i 10 steg är en introduktion till civilkurage där du får du veta mer och dessutom öva dig på att vara modig. Genom övningar och korta filmer får du lära dig olika tekniker för att ingripa. Du kan gå igenom de tio stegen tillsammans med...

  • Material och metoder

Samtalsmodell för bokcirkel

Vare sig du gillar fackböcker eller skönlitteratur tror vi att läsningen blir roligare och perspektiven vidgas i samtalet med andra. Vi kan stötta din bokcirkel med böcker, samtalsunderlag och tips på kommande litteraturevenemang.

#ViMåstePrata
  • Verksamhet

#ViMåstePrata

Projektet #ViMåstePrata vill värna vår hotade demokrati och verka för tolerans genom möten, samtal och dialog. Demokratin måste ständigt värnas och utvecklas med sin tid. Därför är både lokala och offentliga samtal lika viktiga. Med projektet vill...

  • Material och metoder

Studieguide till Försoning behövs

Försoning behövs är en teologisk fördjupning om försoning skriven i en dialog mellan författarna Arne Fritzon och Sofia Camnerin. Bilda har tagit fram en studieguide som hjälp till läsning och samtal om boken i en liten grupp.

  • Material och metoder

Se möjligheterna

Den andra boken i vår religionspedagogiska skriftserie heter "Se möjligheterna" och är inte en bok med paketlösningar och färdiga modeller. Den tar i stället utgångspunkten i att visa på nya perspektiv och att stimulera till det goda samtalet som ...