Skip to main content

Utforska Bilda

Förbundsstyrelsen
  • Allmän information

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelse arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Förbundsstämman. Bildas medlemsorganisationer och regionstyrelserna skickar ombud till förbundsstämma som Studieförbundet Bildas högsta beslutande organ. Förbundsstämman äger rum...

Vad är ett kulturprogram?
  • Allmän information

Vad är ett kulturprogram?

Kulturarrangemang - eller kulturprogram som vi kallar det - är ett evenemang, till exempel seminarium eller en konsert, som framförs inför eller tillsammans med publik. Kulturprogrammet ska ge kulturupplevelse och bidra till att skapa delaktighet,...

Enskilda grupper
  • Allmän information

Enskilda grupper

Är ni en grupp som vill ha en studiecirkel ihop kan ni göra den i samverkan med oss. Det kan vara ett band, en kör, en bokcirkel eller en hantverksgrupp.

  • Allmän information

Nyhetsbrev

För att inspirera och informera om vad som är aktuellt i Bildas verksamhet sänder vi nyhetsbrev.

Logotyp
  • Allmän information

Logotyp

Bildas logotyp är specialritad och anpassad för att fungera i alla storlekar och kanaler. Logotypen är vår kvalitetsstämpel och signatur.

Volontärer
  • Allmän information

Volontärer

Vi söker volontärer inom en rad olika områden. Om du är intresserad av att göra skillnad för människor, hör av dig till oss!

NOD-erbjudande
  • Allmän information

NOD-erbjudande

Ett förmånligt erbjudande på prenumeration av tidskriften NOD för alla cirkelledare i Bilda.

  • Allmän information

Regionstyrelse Bilda Sydöst

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.