Skip to main content

Utforska Bilda

  • Allmän information

Regionstyrelse Bilda Sydöst

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

  • Allmän information

Papperslista

Att använda papperslistan är ett enkelt sätt att föra närvaro för era studiecirklar eller kulturprogram. Närvaro är underlag för det anslag till folkbildningen som kommer från stat, kommun och landsting.

Färg
  • Allmän information

Färg

Bildas bredd behöver en rik och flexibel palett. I det visuella bruset syns tydliga färgfält effektivt. Färg och typografi blir tillsammans visuellt starka affischer. Nyckeln till Bildas palett är kombinationer, kontraster och möten mellan färg – ...

Typografi
  • Allmän information

Typografi

Trovärdighet i typografin uppnås genom omsorgsfull hantering av allt vi kommunicerar där vi aldrig slarvar med detaljerna. 

  • Allmän information

Erbjudanden och nyhetsbrev

Här förklarar vi vad det innebär att godkänna erbjudanden och nyhetsbrev i samband med anmälan till något av våra arrangemang via vår hemsida.

  • Allmän information

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till kontor, personal information om våra styrelser samt organisationsnummer och annat.

  • Allmän information

Digital folkbildning

Delta på distans, starta en egen cirkel eller digitalisera er befintliga verksamhet. Här samlar vi all information gällande distansverksamhet.

Integritetspolicy sociala medier
  • Allmän information

Integritetspolicy sociala medier

Syftet med Bildas publicering av material i sociala medier är att informera om vår verksamhet och att tillgängliggöra verksamheten så att fler får möjlighet att delta. Vi besvarar frågor i kommentarer under kontorstid.

  • Allmän information

Om Studieförbundet Bilda

Vi är ett av Sveriges tio studieförbund. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi kurser, studiecirklar och kulturprogram. Tillsammans bildar vi för livet!