Skip to main content

Utforska Bilda

  • Allmän information

Det här gör vi

Vi jobbar med massor av olika sorters projekt, verksamhet och former av samverkan, oftast med koppling till kultur, samhällsfrågor, tro, religion eller existentiella frågor. Vi tror att det är i mötet med andra som vi får nya perspektiv på tillvar...

För organisationer och föreningar
  • Allmän information

För organisationer och föreningar

Vi samverkar med många olika organisationer och föreningar. Några är våra medlemsorganisationer men vi samverkar också med organisationer som inte är medlemmar. Från små föreningar till kommuner och stora organisationer.

Förbundsstyrelsen
  • Allmän information

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelse arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Förbundsstämman. Bildas medlemsorganisationer och regionstyrelserna skickar ombud till förbundsstämma som Studieförbundet Bildas högsta beslutande organ. Förbundsstämman äger rum...

Vad är ett kulturprogram?
  • Allmän information

Vad är ett kulturprogram?

Kulturarrangemang - eller kulturprogram som vi kallar det - är ett evenemang, till exempel seminarium eller en konsert, som framförs inför eller tillsammans med publik. Kulturprogrammet ska ge kulturupplevelse och bidra till att skapa delaktighet,...

Enskilda grupper
  • Allmän information

Enskilda grupper

Är ni en grupp som vill ha en studiecirkel ihop kan ni göra den i samverkan med oss. Det kan vara ett band, en kör, en bokcirkel eller en hantverksgrupp.

  • Allmän information

Nyhetsbrev

För att inspirera och informera om vad som är aktuellt i Bildas verksamhet sänder vi nyhetsbrev.

Vad är annan folkbildningsverksamhet?
  • Allmän information

Vad är annan folkbildningsverksamhet?

I "annan folkbildningsverksamhet" ryms sådant som inte passar inom reglerna för en studiecirkel. Till exempel en kör med fler än 20 deltagare, en verksamhet som riktar sig till barn under tretton år eller en endagskurs.

Volontärer
  • Allmän information

Volontärer

Vi söker volontärer inom en rad olika områden. Om du är intresserad av att göra skillnad för människor, hör av dig till oss!

NOD-erbjudande
  • Allmän information

NOD-erbjudande

Ett förmånligt erbjudande på prenumeration av tidskriften NOD för alla cirkelledare i Bilda.