Skip to main content

Utforska Bilda

  • Allmän information

Vi gör skillnad

Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.

  • Allmän information

Corona

Med anledning av coronapandemin anpassar vi verksamheten utifrån statliga och regionala rekommendationer. Vi vill bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset och samtidigt göra det möjligt att mötas. 

  • Allmän information

Blanketter

Här hittar du blanketter för anmälan om studieverksamhet och kulturprogram, arbetsplan och dagbok för studieverksamhet samt blankett för arvode och kostnadsersättning.

Organisationsnummer
  • Allmän information

Organisationsnummer

Bilda är geografiskt uppdelat i sex regioner. Varje region är en egen organisation och har därför egna organisationsnummer.

Regionstyrelser
  • Allmän information

Regionstyrelser

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

Vad är en studiecirkel?
  • Allmän information

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en grupp som lär sig något tillsammans. Att träffas digitalt istället för IRL (In Real Life) gör ingen skillnad. Det kan handla om hantverk, livsfrågor, musik, datorer, matlagning eller något helt annat. Syftet med en studiecirk...

Logotyp
  • Allmän information

Logotyp

Bildas logotyp är specialritad och anpassad för att fungera i alla storlekar och kanaler. Logotypen är vår kvalitetsstämpel och signatur.

Fotografi och bilder
  • Allmän information

Fotografi och bilder

Fotografier ska kännas autentiska och det får gärna vara rörigt och skitigt – ej tillrättalagt. Fotografen bringar ordning i bilden med hjälp av fokusområde och komposition.