Skip to main content
Det är just nu problem att anmäla sig via hemsidan. Vi jobbar på att lösa det. Återkom senare eller kontakta kontaktpersonen för det arrangemang eller den studiecirkel du vill anmäla dig till.

Vi sjunger hjärna

Uppdaterad:

Körsång bär nycklar till att öppna upp rum inom människor och vid till exempel demens, afasi, stroke eller förvärvad hjärnskada är detta påtagligt. Sångerna blir minnesväckare.

Musiken och välkända texters märkliga förmåga att leta sig in i otillgängliga rum i hjärnan skapar livskvalitet och glädje – inte bara för människor drabbade av funktionsnedsättning men också för deras anhöriga.

I Vi sjunger hjärna! deltar också närstående och vårdare i körsången. Att sjunga tillsammans har visat sig ha häpnadsväckande ”bieffekter”. Människors berättelser om till exempel hur den gemensamma sången har förts in i deras hem genom regelbundna sångsamlingar i Vi sjunger hjärna-körer, eller hur läsförståelse för strokepatienter har kunnat påskyndas genom deltagande i körverksamheten, är av djupaste värde.

 

Bilda ger möjligheter

Vi vill genom Vi sjunger hjärna! erbjuda möjligheter för alla att starta eller delta i körer runt om i landet. Idén föddes efter att ha tagit del av engelska Alzheimerförbundets koncept Singing for the brain.

Ett material med sånger och ledarhandledning har tagits fram och Bilda arrangerar återkommande utbildningsdagar för alla som vill lära sig mer om metoden för att starta Vi sjunger hjärna-körer.

Metoden

  • Att man sjunger tillsammans med anhörig/vårdare.
  • Att det finns en nyckel – alltså en liten historia/fakta/skröna att berätta kring varje sång.
  • Den stora känslan av delaktighet som önskesångerna ger. Deltagarna i kören kan ta med sig egna önskningar till körträffen som sen körledaren får i uppdrag att försöka plocka fram.

Välkommen du som:

  • Arbetar inom vården och tycker att det vore värdefullt att ha en Vi sjunger hjärna-kör i er verksamhet.
  • Är en körledare som vill vidga dina vyer och arbeta med sång tillsammans med människor med funktionsnedsättningar.
  • Är en närstående som vill få till stånd en körgrupp där du bor?
  • Är musikansvarig eller körledare i en församling.

Mer information om Vi sjunger hjärna! får du genom att kontakta någon av våra regioner.

 

Vi sjunger hjärna har utformats av Bilda i samarbete med Alzheimer Sverige i ett projektet som finansierats av Allmänna Arvsfonden.