Skip to main content

Stämmor

Uppdaterad:

Här samlar vi all information kring våra förbunds- och regionstämmor.

Stämmor hålls vart annat år i våra regioner.  Det hålls också en förbundsstämma vart annat år.

I stämmorna samlas ombud som tillsammans bestämmer vad Bilda ska satsa på de kommande två åren. Stämman väljer också vilka som ska sitta i styrelsen. Några ombud utses av Bildas medlemsorganisationer och några väljs bland de som föreslagits av deltagare i verksamheten.

Nominera deltagarombud

Om du är ledare eller deltagare i Bildas verksamhet som inte sker i samverkan med en medlemsorganisation kan du föreslå ombud till Bildas stämma i den region där du är verksam.

 

Förbundsstämma

Förbundsstämman hålls 10 juni 2022. Kallelse och information skickas direkt till våra medlemsorganisationer.

Regionstämmor

  • Allmän information

Regionstämma Bilda Mitt 2022

Varmt välkommen till Bilda Mitts regionstämma! 2022 firar Bilda 75 år och stämman blir ett tillfälle att både fira, men också att sikta mot framtiden tillsam...

  • Allmän information

Regionstämma Bilda Nord 2022

Varmt välkommen till Bilda Nords regionstämma den 9 april i Umeå. Utnyttja din demokratiska rättighet och var med och påverka. Årets tema på stämman kommer v...

  • Allmän information

Regionstämma Bilda Sydöst 2022

Välkommen till stämma för Studieförbundet Bilda Sydöst lördagen den 2 april kl. 12.00-19.00 på Södra vätterbygdens folkhögskola, Mångatan 10, Jönköping.

  • Allmän information

Regionstämma Bilda Sydväst 2022

Varmt välkommen på regionstämma den 2 april i våra lokaler i centrala Göteborg. Utnyttja din demokratiska rättighet att vara med att påverka. 2022 firar Bild...