Skip to main content

Bildas grundutbildning för cirkelledare

Uppdaterad:

Alla våra cirkelledare ska göra en grundutbildning, som en del i din introduktion till cirkelledaruppdraget.

Utbildningen innehåller information om vad det innebär att vara cirkelledare, vad folkbildning är, vilka förväntningar vi har på dig och hur Bilda kan stötta dig som ledare och er studiecirkel. Den består av filmer, bilder, texter och enkla övningar. Utbildningen gör du på egen hand och den tar ca 40 minuter att göra.

Du som cirkelledare gör grundutbildningen i Bildas utbildningsportal. Du loggar in med de inloggningsuppgifter du får på mejl efter att du har haft ett introduktionssamtal med en av våra verksamhetsutvecklare. 

 

Mer om grundutbildningen

Det här kommer du få lära dig

Grundutbildningen innehåller följande delar:

  • Om folkbildning
  • Folkbildningens roll i samhället
  • Om Studieförbundet Bilda
  • Folkbildningens pedagogik och metoder
  • Bildas erbjudande
  • Cirkelledarens roll och ansvar
  • Om diskriminering
Därför ska du göra grundutbildningen

Bildas grundutbildning för cirkelledare är till för att på ett enkelt sätt introducera dig som cirkelledare i vad folkbildning är, din roll och vad du kan förvänta dig av Bilda. Alla cirkelledare i Bilda ska genomföra utbildningen. Är du endast ledare för kulturprogram är utbildningen valfri.

Klipp från utbildningen