Skip to main content

Språkcafé i sommar

Uppdaterad:

Välkomna på språkcafé!

Vi pratar svenska och tränar på att läsa, skriva och lyssna.
Varje måndag hela sommaren.

Kontakt: Eva Danielsson
                0733-12 21 03
                [email protected]

Ledare: Ioana och Eva

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Bilda Gårdshuset Norrliden
Två Brödersväg 17 F
39358 KALMAR

Mer inom Demokrati och jämlikhet