Skip to main content

Livsnära: Bottenkänning - Guds långsamma svar på livets djävulskap

Uppdaterad:

"Livsnära" på Planteringen i Skara - kvällar om livet som det verkligen är. Denna kväll med Fredrik Lignell om hur man överlever när psykisk ohälsa härjar i familjen.

När Fredriks och Sussies 20-åriga dotter drabbades av depression, utvecklade ett självskadebeteende och på kort tid blev svårt sjuk sprack somligt sönder. Tillvaron präglades plötsligt av rakblad, ambulansfärder, suicidvak och alldeles för mycket psykofarmaka. Hur hanterar man sin oro när inga garantier verkar finnas? Vad gör man med sina spruckna drömmar och sina besvikelser? Och vad kan vi människor egentligen förvänta oss för hjälp av Gud? 

Fredrik Lignell, pastor och författare, delar med sig av sina erfarenheter av en mångårig kamp mot psykisk ohälsa i familjen. 

Livsnära – en serie om livet som det verkligen är

Den här kvällen är den sista i en serie under rubriken ”Livsnära” – kvällar om livet som det verkligen är. Övriga tillfällen är:

Sommargården Planteringen – en mötesplats för alla

Sommargården Planteringen ägs av Equmeniakyrkan i Skara, och drivs i samarbete med Betaniaförsamlingen och Pingstförsamlingen. Kulturprogram sker i samverkan med Bilda.

I en orolig tid önskar Planteringen ge utrymme för livets djupare frågor och förmedla hopp. Du är välkommen att delta i samlingar och gemenskap oavsett livsåskådning och vi tror att mötet med varandra kan stärka oss alla.

Läs mer om Planteringen på www.equmeniakyrkan.se/skara/planteringen.

Välkommen!

Livsnära-arrangemangen genomförs i samverkan mellan Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan Skara som äger Sommargården Planteringen, Betaniakyrkan Skara och med stöd från Skara kommun.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Existentiella frågor

Själavårdskurs

Själavårdskurs

Kurs för dig som jobbar med själavård i en församling eller för dig som vill få en praktisk och teoretisk bas eller fördjupning i ämnet själavård. Kursen beh...

  • Datum
  • Tillfällen
    Tisdag, Lördag 18:00 - 21:00
  • Tillfällen
    4 tillfällen
Läs mer

Mer inom Existentiell hälsa