Skip to main content

Livsnära: "Jag ger upp nu" - sånger och tankar om hopp och om att gå vidare

Uppdaterad:

"Livsnära" på Planteringen i Skara - kvällar om livet som det verkligen är. Denna kväll på tema "Jag ger upp nu" med musik av Axel Dahlin och reflektioner av Matilda Andin.

När livet slår emot oss med all sin kraft, när varje dag är en kamp, när orken är på noll, vart ska vi vända oss då?
Finns det överhuvudtaget något hopp längst nere i ångestens djup? Vi vill tro att det gör det, men det finns sällan enkla standardsvar.
Den här kvällen är en vandring i musik och ord genom svåra och tunga livserfarenheter och med glimtar av vägar vidare.

Jag ger upp nu
Håll mig en liten stund
Om du gråter gråter jag
Det som var en gång 
kanske måste dö
om något liv ska finnas kvar
– ur ”Jag ger upp nu” av Axel Dahlin

Livsnära – en serie om livet som det verkligen är

Den här kvällen är den tredje i en serie under rubriken ”Livsnära” – kvällar om livet som det verkligen är. Övriga tillfällen är:

Sommargården Planteringen – en mötesplats för alla

Sommargården Planteringen ägs av Equmeniakyrkan i Skara, och drivs i samarbete med Betaniaförsamlingen och Pingstförsamlingen. Kulturprogram sker i samverkan med Bilda.

I en orolig tid önskar Planteringen ge utrymme för livets djupare frågor och förmedla hopp. Du är välkommen att delta i samlingar och gemenskap oavsett livsåskådning och vi tror att mötet med varandra kan stärka oss alla.

Läs mer om Planteringen på www.equmeniakyrkan.se/skara/planteringen.

Välkommen!

Livsnära-arrangemangen genomförs i samverkan mellan Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan Skara som äger Sommargården Planteringen, Betaniakyrkan Skara och med stöd från Skara kommun.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Existentiella frågor

Mer inom Existentiell hälsa