Skip to main content

Katekesen för de mindre barnen - Grupp 1: Guds Moder Maria

Uppdaterad:

Gruppen är för de barn som inleder sin förberedelse inför första kommunion. Barnen är i regel födda 2017.

Arbetsbok: Bok 1 ” Gud kommer till oss”

Schema för undervisningstillfällena är:
10:00 – 10:45 – undervisning
11:00 – 11:45 – Mässa
11:45 – 12:15 – fika
12:15 – 13:00 – undervisning

Vid frågor mejla [email protected]

Andra viktiga datum:
Söndag 18/8 Familjesöndag med picknick mm efter högmässan i Gävle,  mer info kommer på församlingens hemsida.
Måndag 6/1 2025 Epifania: barnens julfest

När jag anmäler mitt barn till gruppen godkänner jag följande:

•    Jag som förälder kommer att betala 120kr/barn vid första undervisningstillfället. Undervisningen är gratis men pengarna täcker kostnader för barnets arbetsbok och material under året.

•    Jag som förälder skrivs in i en föräldragrupp som består av alla föräldrar till barnen i samma grupp. Varje föräldragrupp skall ordna fikat för barnen några få gånger per läsår. Jag godkänner också att jag blir kontaktad av den som utses bland föräldrarna att vara ledare för min föräldragrupp. Syftet med föräldragruppen är att ni enkelt skall kunna ha kontakt med barnens kateket och varandra om barnens undervisning. 

•    Jag godkänner också att viss fotografering kan ske i samband med församlingens gudstjänster och någon gång vid särskilda tillfällen vid undervisningen samt att dessa bilder kan användas i församlingens kommunikation utåt. 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro

Anmälan till Föräldrargruppen HT 24

Anmälan till Föräldrargruppen HT 24

Du som förälder som har barn i grupp 0-2 anmäl dig här till undervisning med Diakon Tomislav inför Höstterminen 2024

 • Plats
  Göteborg, Göteborgs kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Lördag 09:30 - 11:30
 • Tillfällen
  8 tillfällen
Läs mer
Religionspedagogisk dag

Religionspedagogisk dag

Inspirationsdag för alla som arbetar med att sprida tron i ett mångreligiöst samhälle.

 • Plats
  Stockholm, Stockholms kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Måndag 09:30 - 15:00
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer