Skip to main content

Anmälan till trosundervisning på svenska och engelska i S:ta Maria Magdalena Församling HT24-VT25

Uppdaterad:

Registration for catechism at St. Maria Magdalena’s Information in English can be found further down the page.

Välkommen med ditt/dina barns anmälan till barnundervisning på svenska för läsår HT 2024-VT 2025 i S:ta Maria Magdalena Katolska Församling i Göteborg!

Undervisning andra och fjärde fredag /söndag i månaden. Studiematerialet tillhandahålls till självkostnadspris.

Undervisningen är öppen för barn från förskoleklass (hösten födda 2018 eller senare) och sker i grupper som i största mån följer födelseår. Förberedelse inför första kommunion sker under två år, och sker i grupp 1-2. Är ditt barn för gammalt att ingå i grupp 1-2 strävar vi efter att ditt barn följer den grupp med barn som är lika gamla, och att ditt barn får extra undervisning inför att ta emot sin första kommunion.

Barnundervisningen sker på andra och fjärde söndagen i månaden i församlingen lokaler. Ungdomsundervisning sker på andra och fjärde fredagen i månaden i församlingen lokaler.

Barnundervisning på svenska börjar med mässa kl.11.

Barnundervisning på engelska börjar kl 16 och avslutar med mässa kl 17. 

Ungdomsundervisning på svenska börjar kl 17:30 med tillbedja på andra och fjärde fredagen i månaden.

Upprop för Barnundervisning på svenska 2024-09-01 efter mässan kl 11.

Upprop för Barnundervisning på engelska 2024-09-01 kl 16 innan mässan kl 17.

Upprop ungdomsgruppen 2024-08-30 kl 18:45 efter mässan kl 18:00

Datum Hösttermin 2024:
Barnundervisning: 8-september; 22 september; 13 oktober; 27 oktober; 10 november; 24 november; 8 december.
Ungdomsundervisning: 13 september; 27 september; 11 oktober; 25 oktober; 8 november; 22 november; 13 december.

I St:a Maria Magdalenas församling har vi följande grupper:

Söndagar svenska
Föräldrar- och vuxna
Lekgrupp
Första Kommunion år 1
Första Kommunion år 2
Efter första kommunionen
Förberedelse inför dop

Söndagar engelska
Första Kommunion

Fredagar svenska
Mellangrupp
Konfirmation år 1
Konfirmation år 2
1a Kommunion äldre barn
Ungdomsgruppen

Föräldraundervisning erbjuds parallellt till undervisningen under ledning av Marija Jugovic

Undervisningen följer stiftets studieplan ”Ge som gåva vad ni har fått som gåva – Riktlinjer för katekesen i Stockholms Katolska Stift” (KPN). Vi följer stiftets beredskapsplan mot övergrepp, alla kateketer är utbildade i stiftets riktlinjer.

Glöm inte att det är ni föräldrar som är barnens primära kateketer, församlingen och kateketerna försöker stötta er i denna uppgift. Be gärna därför med ditt barn, gå tillsammans i mässan. Låt dem följa ert goda exempel.

ANMÄLNING INFORMATION 

Anmälan till undervisningen är nu öppen.

Du fyller i ditt BARNS uppgifter i anmälan.

En anmälan per barn.

Glöm inte att svara på de specifika frågorna

***

Har du frågor kring barnundervisningen, eller om du glömt att anmäla ditt barn i tid, hör av dig till Ana Paula på telefonnummer: 

 073-803 31 77

OBS!

Som anmäld deltagare är du försäkrad för olycksfall under  schemalagda träffar, dock ej under resor till och från.
Vid ett evenemang är du som besökare eller deltagare inte försäkrad för olycksfall via Bilda.

Studieförbundet Bilda
Stockholm katolska stift är medlemsorganisation i Studieförbundet Bilda. Det betyder att flera stiftsorgan som t ex KPN,  Respekt men också SUK samt församlingar och missioner bedriver sin verksamhet i samarbete med Bilda.

Dataskydd

https://www.bilda.nu/om-studieforbundet-bilda/dataskydd/

Children’s catechism in Swedish and English

Registration for catechism at St. Maria Magdalena’s Catholic Parish
Welcome with your child’s / children’s registration to children’s catechism in swedish and english for the school year autumn 2024 – spring 2025 at St. Maria Magdalena’s Catholic
Parish at Hisingen!

 LAST REGISTRATION DAY August 30th

Autumn 2024 lessons:
Children’s catechism:                                                                                                        September 8th ; September 22nd;                                                                                              October 13th; October 27th;
November 10th; November 24th;
December 8th.
Catechism for youngsters:
September 13th; September 27th;                                                                                        October 11th; October 25th;                                                                                          November 8th; November 22nd;
December 13th.
Parental catechism in Swedish takes place during the children’s catechism in swedish under the guidance of Marija Jugovic.

Do not forget to answer the specific questions at the application form. 

If you have questions about children’s catechism, or if you forgot to register your child in time, contact Ana Paula on telephone number: 073-803 31 77.

 
Children’s catechism takes place on the second and fourth Sunday of the month at the parish.
Catechism for youngsters takes place on the second and fourth Friday of the month at the parish.
The study material is provided with a cost.                                                                      Children’s catechism in Swedish starts with mass at 11:00 am.
Catechism for children in English starts at 16:00 and ends with mass at 17:00.
Catechism for youngsters in Swedish starts at 17:30 with worship on the second and fourth Friday of the month.

Attendance group control for catechism in swedish on September 1st after the mass at 11:00.
Attendance group control for catechism in english on September 1st at 16:00 before the mass.
Attendance group control for catechism for the youth group on August 30th at 18:45 after the mass at 18:00.

There is also the possibility to register for SUK, Sveriges Unga Katoliker (Sweden’s Young Catholics). SUK strengthen the faith of young Catholics so that we all dare to walk and show the way. Become a member so that you do not miss information about upcoming camps and Stift’s youth day SUD. Sweden’s Young Catholics (SUK) is an independent national organization that currently engages just over three thousand Catholic children and young people in Sweden. You can find more information about SUK here:
www.suk.se

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
S:ta Maria Magdalena katolska församling
Slättadammsgatan 10
41727 GÖTEBORG

Mer inom Religion och tro

Religionspedagogisk dag

Religionspedagogisk dag

Inspirationsdag för alla som arbetar med att sprida tron i ett mångreligiöst samhälle.

 • Plats
  Stockholm, Stockholms kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Måndag 09:30 - 15:00
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer
Anmälan till Föräldrargruppen HT 24

Anmälan till Föräldrargruppen HT 24

Du som förälder som har barn i grupp 0-2 anmäl dig här till undervisning med Diakon Tomislav inför Höstterminen 2024

 • Plats
  Göteborg, Göteborgs kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Lördag 09:30 - 11:30
 • Tillfällen
  8 tillfällen
Läs mer
Alpha-kurs Åsängekyrkan & Svenska kyrkan Valbo

Alpha-kurs Åsängekyrkan & Svenska kyrkan Valbo

Alpha är en social mötesplats som utforskar grunderna i den kristna tron. Varje tillfälle bjuder på en ny fråga om tro och är utformad för att skapa samtal. ...

 • Plats
  Valbo, Gävle kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Måndag, Lördag 17:30 - 20:00
 • Tillfällen
  9 tillfällen
Läs mer