Skip to main content

DTS Kvällsbibelskola (Disciple Training School)

Uppdaterad:

Längtar du efter mer i ditt kristna liv och inte minst efter en personlig fördjupning i bibelordet, men har begränsad tid till studier?

Med DTS kvällsbibelskola vill vi erbjuda dig bibelundervisning som vidgar perspektiven, fördjupar det egna troslivet och vägleder i hur man betjänar andra människor. Detta i en miljö av god bibelförankrad undervisning där det också ges möjlighet till utbyte av tankar med andra kursdeltagare. Är detta något du längtar och söker efter? Då är DTS kvällsbibelskola något för dig.

 

Inriktning

Undervisningen ges under en veckokväll per vecka under tidsperioden september till maj. Under höstens termin går vi in i din vandring i tro och vad du har fått genom den Helige Ande, för att verka i vishet och till uppbyggelse. Att förstå den nya skapelsen i Kristus Jesus. Vår personliga lärjungaskap till Mästaren.

Vårterminen präglas mer av vårt lärjungaskap i att gå ut och dela vidare det goda vi har fått. Inte minst i att förstå gåvorna till att betjäna varandra och i att tjäna Herren.

 

Bland ämnena var tar upp

 • Tro
 • Verkligheten i den nya skapelsen
 • Namnet Jesus
 • Lärjungaskap
 • Dopet
 • Bön en livsstil
 • Växande tro
 • Att vara ledd av den Helige Ande
 • Tro och tålamod
 • Nådegåvorna
 • Tjänstegåvorna
 • Betjänande gåvor
 • Att gå ut
 • Mission

Hösttermin 3 sep. till 10 dec. 2024. (15 tillfällen)
Tema: Trons Grunder
Heb. 5:14 Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont.
Heb. 6:1–3 Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna: omvändelsen från döda gärningar, tron på Gud och läran om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig dom. Nej, med Guds tillåtelse går vi vidare.
I att se tillbaka på grunderna i vår tro på Jesus och vår första kärlek stärka vår identitet i Kristus. Alltid viktigt att bygga på grunden men också växa vidare in i den fasta födan och förstå djupet, höjden och bredden i det Gud Fadern har gett oss i Kristus. Till att älska och betjäna varandra i Andens gåvor och söka enhet med varandra i den kraft som finns i Andens liv så som troende.

Vårtermin 4 feb. till 13 maj 2025. (15 tillfällen)
Tema: Lärjungaskapet och tjänandet
Apg. 14:21-23 Här förkunnade de evangeliet och gjorde många till lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Ikonion och Antiochia och styrkte lärjungarna och manade dem att behålla sin tro. «Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike», sade de. I varje församling utsåg de också äldste, och efter bön och fasta anförtrodde de dem åt den herre som de hade kommit till tro på.
Joh. 15:8 Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.
2 Tim. 2:2 Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur.
Att vara en aktiv Jesu lärjunge och verka i Andens gåvor och tjänster till att bygga Guds rike idag. Förstå det Gud har givit oss för att genomföra hans kallelse till oss individuellt men också till hela församlingen, kyrkan. Du är inte en isolerad ö, utan del av kroppen församlingen med Jesus som huvud, där vi måste vara ympade in i den sanna vinstocken för att bli fruktbärande och förhärliga Gud Fadern.

Anmäl dig idag så du inte missar kursstarten, som är den 3 september och till den 10 december 2024. Sista anmälningsdag är 14 augusti. Vårterminen startar 14 januari och till den 13 maj 2025. Vårtermin faktureras separat efter årsskiftet.

 • För frågor gällande just anmälan och fakturering: Christopher Bryan, [email protected]
 • För frågor om DTS Kvällsbibelskolans kursmaterial och logistiska frågor: Tommy Josefsson, [email protected]

Varmt välkomna!

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Ramlösakyrkan
Folke Bernadottesv 6
25657 RAMLÖSA

Mer inom Religion och tro

Ekumenisk helg för unga vuxna

Ekumenisk helg för unga vuxna

Fyra kyrkofamiljer, en Gud! 6,5 miljoner svenskar är medlemmar i någon kyrka och tänker omöjligt lika om allt. Den 21-22 september 2024 ses unga vuxna (18-35...

 • Plats
  Stockholm, Stockholms kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Lördag, Söndag 10:00 - 11:30
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer
KIDS summer camp med Pingst Umeå (Yttersjö)

KIDS summer camp med Pingst Umeå (Yttersjö)

Välkommen att vara med på årets sommarläger med Pingstkyrkan! Det blir dagar då vi leker, tävlar, skapar och umgås. Vi kommer att göra utflykter och grilla t...

 • Datum
 • Tillfällen
  Torsdag 11:30 - 13:00
 • Tillfällen
  3 tillfällen
Läs mer