Skip to main content

Datakurs för asylsökande och flyktingar från Ukraina!

Uppdaterad:

Datakurs 
Välkommen till en kurs i digitalisering. Innehållet formas av deltagarnas tidigare kunskaper.
Innehåll:

Använda datorer
Appar och telefoner
Mejla och chatta
Skapa dokument
Digitala kontakter

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Pingstförsamlingen Västerås
Almelundsgatan 2
72460 VÄSTERÅS

Mer inom Demokrati och jämlikhet