Skip to main content

Driving Rules Theory

Uppdaterad:

Swedish driving theory in English

A study circle with the goal of giving the participants good enough understanding of driving rules and relevant regulations to be able to sign into and suceed at a driving school. 

This circle will meet at Sundays from the end of June until mid September.

Målgruppen för ”Trafikstart – Förberedelse och svenska inför trafikskola” är personer som vill börja studera på en trafikskola för att ta körkort men som har svårt att komma vidare på grund av att de saknar kunskap om det svenska regelverket kring körkort, trafikskolornas verksamhet, finansieringsmöjligheter eller inta tillräckliga kunskaper i svenska språket. Syftet är inte att utbilda personer för övningskörning utan att deltagarna ska kunna skriva in sig på en trafikskola.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Sigma Centrum
Hammarbyvägen 16
19436 UPPLANDS VÄSBY

Mer inom Demokrati och jämlikhet