Skip to main content

Den gudomliga komedin av Dante Alighieri - ny studiecirkel i höst!

Uppdaterad:

Upplev en brett upplagd berättelse som utspelar sig i Helvetet, Skärselden och Paradiset. Studiecirkeln som leds av Lena Enflo äger rum 8 onsdagar i höst med start 28 augusti.

Det här är ett av världslitteraturens mest kända verk som många författare inspirerats av och refererar till. I kursen lär vi känna många av Dantes karaktärer vilka framträder som syndare, botgörare eller saliga.

Läsningen av Komedin är en resa i flera plan, klassiskt, historiskt, teologiskt och i vårt inre.

Kostnaden för studiecirkeln är 100:- och då ingår kursboken ”Den gudomliga komedin”.
Anmälan senast 15 augusti. Det finns ett begränsat antal platser.

Kursledare: Lena Enflo, fil. kand., tidigare bibliotekarie och hon gick kursen ”Dante och den gudomliga komedin” på Stockholms universitet 2023/24. Detta resulterade i fördjupad kunskap och viljan att sprida kunskapen vidare.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Litteratur

Bokcirkel – Peter Halldorf – Guds Israel?

Bokcirkel – Peter Halldorf – Guds Israel?

Välkommen att anmäla dig till bokcirkel där vi läser Peter Halldorfs nya bok "Guds Israel?". Bokcirkelledare är Claes-Göran Ydrefors och Göran Gunner.

  • Plats
    Stockholm, Stockholms kommun
  • Datum
  • Tillfällen
    Tisdag 18:00 - 19:30
  • Tillfällen
    3 tillfällen
Läs mer