Skip to main content

Vill du lära dig mer om den katolska tron?

Uppdaterad:

Om man vill bli katolik, eller har frågor om detta, bör man först och främst kontakta församlingen och boka ett samtal med kyrkoherden. Processen att bli katolik tar ca. 2 år.

S:t Pauli katolska församling i Gävle erbjuder en kurs för alla som vill lära sig mer om den katolska trons grunder. Kursen heter ”Den katolska tron – en introduktion” och innebär att man under fyra terminer studerar Katolska kyrkans katekes. Kursen riktar sig främst till icke-katoliker och man är välkommen oavsett var man befinner sig i sin process. Vissa kommer för att de vill lära sig mer, andra för att de vill förstå en anhörig som är katolik, några kommer för att de redan innan fattat ett beslut om att bli katoliker. Oavsett varför så är det viktigaste att man kommer med en nyfikenhet och en villighet att lära sig. Kursen är även öppen för katoliker som behöver lägga en ny grund för sin tro. Kursen ges första och tredje onsdagen i månaden efter mässan i Gävle k.18. 

Kursen består av 4 terminer, men man kan alltid börja vid varje terminsstart. Det viktiga är att man före en eventuell upptagning i katolska kyrkan har gått alla fyra terminer. 

DEN KATOLSKA TRON – termin 1

21/8  Introduktion – ”Vad är en katekes?” samt en enkel översiktlig genomgång av den heliga mässan (Sankt Pius X)
4/9    Människans längtan efter Gud, hennes möjlighet att få kunskap om och tala om honom?
KKK26-49 (Feria)
18/9  Gud uppenbarar sig – Skrift & Tradition
KKK 50-141 (Feria)
2/10  Människan svarar Gud – Trosbekännelsen och Trons lydnad
KKK 142-231 (De heliga skyddsänglarna)
16/10 Gud i sig själv I – Den Heliga Treenigheten
KKK 232-267 (Sankta Margareta Maria Alacoque)
6/11  Gud i sig själv II – Skapelsen och det ondas mysterium
KKK268-354 (Feria)
20/11 Gud i sig själv III – Människan och syndafallet
KKK 355-421 (Feria)
4/12  Jesus Kristus i Kyrkans tro I – Inkarnationens mysterium och Guds Moder Maria
KKK 422-511 (Sankt Johannes Damaskus)
18/12 Jesus Kristus i Kyrkans tro II – Mysterierna i Jesu liv och Rosenkransen
KKK 512-570, 963-972 (Feria i advent)

Materialavgift/ termin är 100kr och swishas till församlingen vid första tillfället.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
S:t Pauli Katolska Kyrkan
Södra Rådmansgatan 7
80251 GÄVLE

Mer inom Religion och tro