Skip to main content

Katolsk tro för alla

Uppdaterad:

Att bäras av och att bäras med

Timmarnas liturgi (Tidegärden) är kyrkans bön som ger rytm åt dagen, veckan och året. Vi inbjuds att stiga in i denna ständigt pågående bön, som är en skola där vi tar del av trons skatter och låter dem genomsyra vardagen. Under denna kurs lär vi oss mer om denna böneform som förenar bedjare över tidens och rummets gränser.

Kursledare
Mariadöttrarna OSB, systrar från Heliga hjärtas kloster på Omberg.

Pris
1400kr /helg, för kateketer 650kr
350kr för ungdomar (max 28 år)

Kontakt:
[email protected], 08 50 557 664

För mer information och anmälan

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Stiftsgården Marielund
Stiftsgårdsvägen 21
17853 EKERÖ

Mer inom Religion och tro

Grundkurs för kateketer

Grundkurs för kateketer

Hur kan jag förmedla tron och gemenskapen med Jesus Kristus till andra? Vad kan vi lära av Jesus som pedagog? Denna dag komma erbjuda många praktiska färdigh...

  • Plats
    Karlstad, Karlstads kommun
  • Datum
  • Tillfällen
    Lördag 09:00 - 12:00
  • Tillfällen
    1 tillfällen
Läs mer