Skip to main content

Livsnära samtal Visby med Lilian Edman

Uppdaterad:

I samtalsgruppen "Livsberättelser" delar vi med oss av minnen och glimtar från våra liv. Vi reflekterar över livet tillsammans. Gruppledaren tar oss genom teman och ansvarar för att skapa ett tryggt sammanhang där allas röster får utrymme.

Upplägg gruppsamtal

Varje gruppträff har ett tema som vi utgår från. Det handlar till exempel om barndomen, skoltiden, ungdomsåren och vuxenlivet. De sista gångerna talar vi om teman som vi i gruppen kommer fram till och som vi gemensamt vill ta upp.

Deltagare

Kvinnor i ålder 62 år och äldre är välkomna att delta.

Tid

Gruppen möts varannan vecka vid fem tillfällen under 2,5 timmar per gång med början den 15 april kl 14-16.30. 
Kursen fortsätter till hösten med ytterligare fem tillfällen. Kostnad är 350 kronor per termin.

Plats

Vårdklockans vardagsrum, Adelsgatan 45 Visby

Metod

Metoden för gruppsamtal är ursprungligen utarbetad vid Karolinska institutet, Stressrehab, Danderyds sjukhus för reminicensgrupper. Peterson, U (2019)Slutrapport, Livsberättargrupper. Ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Stadsmissioner och Linnéuniversitetet

Metoden har anpassats för att användas inom Sveriges Stadsmissioners projekt Äldres existentiella och psykiska hälsa 2017-2019.

Anmälan

Senast den 8 april. Klicka på den gröna knappen ”Anmäl dig” och fyll i dina uppgifter.

Gruppledare

Ledare är Lilian Edman. Lilian har genomgått Sociala missionens gruppledarutbildning i Livsnära samtal och är en erfaren gruppledare.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Vårdklockans kyrka
Adelsgatan 43
62157 VISBY

Mer inom Existentiella frågor

Mer inom Existentiell hälsa