Skip to main content

Det finns hopp för psykisk hälsa! - Umeå

Uppdaterad:

Evangeliska Frikyrkan och Bilda bjuder in församlingar från alla samfund till ett dygn för att inspirera, utrusta och utmana dig och din församling att möta människor med psykisk ohälsa och att verka som en resurs i samhället.

Vilka är de goda nyheterna för människor som lever med psykisk ohälsa, och hur gestaltar vi dem? Hur kan man tänka i en förbönssituation för människor som kämpar med sitt psykiska mående? Vad kan en församlingsgemenskap bidra med? På vilket sätt kan vi som kyrka vara en resurs i samhället? Å hur orkar man stå bredvid någon som kämpar?

Idag menar 24 % av befolkningen i vårt land att livet är meningslöst. WHO larmar samtidigt om att en av vår tids snabbast växande folkhälsoutmaningar är psykisk ohälsa.        

Jesus har sänt sin församling till världen med uppdraget att förmedla hopp. Det har kyrkan varit kallad att göra i alla tider oavsett vilka utmaningar man har stått inför. EFK vill vara en rörelse som vågar igenkänna de stora samhällsutmaningarna för att finna konkreta och modiga sätt att gensvara.

Välkommen till ett dygn då vi kommer att lyssna på kunniga personer som delar sina erfarenheter om att sprida de goda nyheterna för människor som kämpar med psykisk ohälsa. 

Välkommen du som tycker detta är viktiga frågor! 

Anmälan

Obs. Förlängd anmälningstid. Senast 14 april. 

Deltagaravgift betalas via swish på plats eller via faktura i efterhand. 

Meddela i noteringsfältet om du deltar fredag, lördag eller båda dagarna.

Program

Fredag 19 april (pastorer, församlingsledare och yrkesverksamma inom psykosocialt arbete)    
18:00-21:00 Tvårättersmiddag, nätverkande och samtal
Låt oss prata om Jesus och psykologi. 
Får du inte prata om Jesu förvandlande kraft på ditt jobb? Skulle du med all din kunskap vilja komma i funktion i din församling? Hur samverkar tron på Jesus och psykologi? Kan Jesus göra något som inte vården kan? Vad är hans väg?
Kom och inspireras under en kväll genom att tillsammans utbyta erfarenheter, utmaningar och frågor som berör den psykiska ohälsan i vår tid och tron på Jesus.

Lördag 20 april
09:30 Drop-in fika och Resurstorg 
10:00 Välkommen, bön & lovsång 
10:30 Jätten Goliat 
Erika Bergman, ledarutvecklare med fokus på missionell diakoni i Sverige (EFK)
11:00 Vad är kyrkans unika bidrag? 
Erika Bergman, ledarutvecklare med fokus på missionell diakoni i Sverige (EFK) 
11:30 Panelsamtal
Hur kan vi tillsammans – församlingsledare, pastorer och professionella inom vården – betjäna människor som kämpar med psykisk ohälsa? 
12:00 Goda exempel och info om resurstorget
Presentation av två goda exempel på församlingsdrivna själavårdsutbildningar, samt informaiton om vad som finns att ta dela av på resurstorget.
12:30 Lunch och Resurstorg
OBS! Val av workshop.
13:30-14:25 Workshop tillfälle ett 
–    Första hjälpen vid ångest och depression samt suicidprevention 
Karin Bryskhe (kurator på BUP)
–    Samtalsmetodik och Förbönssamtal 
Pernilla Eklund, själavårdare på Team Med Uppdrag samt läst en masterexamen i psykoterapi vid International Psychotherapy School in Christian Culture, IPSICC. 
–    Nätverksträff för er som arbetar inom psykosocialt arbete 
Erika Bergman. 

14:35-15:30 Workshop tillfälle två 
–    Hur ber vi för människor som kämpar med psykisk ohälsa?
Martin Rehn
–    Hur kan församlingen vara en resurs i samhället när det kommer till psykisk hälsa?
Karin Bryskhe (kurator på BUP) och Kristoffer Fredriksson, Studieförbundet Bilda.
–    Att orka stå bredvid 
Pernilla Eklund, själavårdare på Team Med Uppdrag samt läst en masterexamen i psykoterapi vid International Psychotherapy School in Christian Culture, IPSICC.

15:30 Fika och Resurstorg
16:00 Utvärdering
16:10- 17:00 Sändningsgudstjänst med nattvard

Övrigt

Vi vill särskilt bjuda in dig som är yrkesverksam inom psykosocialt arbete och är med i en församling, du som är pastor och församlingsledare till fredagskvällen under temat ”Låt oss prata om Jesus och psykologi” för att utbyta erfarenheter och kunskap om hur psykologi och tron på Jesus samverkar. 
Vi vill också bjuda in dig som är yrkesverksam inom psykosocialt arbete och är med i en församling till en nätverkslunch på lördag. Hoppas vi ses!

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Umeå Korskyrkan
Sveagatan 10A
90327 UMEÅ

Mer inom Folkhälsa

Själavårdskurs

Själavårdskurs

Kurs för dig som jobbar med själavård i en församling eller för dig som vill få en praktisk och teoretisk bas eller fördjupning i ämnet själavård. Kursen beh...

 • Datum
 • Tillfällen
  Tisdag, Lördag 18:00 - 21:00
 • Tillfällen
  4 tillfällen
Läs mer
Roder – Prova på, en kurs i konsten att leva

Roder – Prova på, en kurs i konsten att leva

Kursen Roder kommer att ges under hösten 2024. Den 20 april får du chansen att prova på kursen. Kursledare för dagen är Bertil Forsberg som även är den som u...

 • Plats
  Södertälje, Södertälje kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Lördag 09:00 - 12:00
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer
Välkommen på ett lokalt och regionalt dagläger för barn!

Välkommen på ett lokalt och regionalt dagläger ...

Nu är det snart dags igen för Equmenia Nords barnlägerdag ”Equmenia Games” – ett lokalt och digitalt dagläger där vi träffas i våra lokala kyrkor (eller vart...

 • Plats
  Luleå, Luleå kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Lördag 13:00 - 19:00
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer