Skip to main content

Filmvisning av Frikyrkans historia

Uppdaterad:

Välkommen till Aspnäskyrkan för visning av filmen Frikyrkans historia med efterföljande samtal och reflektion kring filmens innehåll.

Frikyrkans historia har spelat en viktig roll för formandet av det svenska samhället. Hon införde den demokratiska formen i Sverige och lade en grund för kvinnans lika värde, hon har bedrivit ett omfattande social arbete, kämpat för religionsfrihet och stått för kulturell bildning. Men hennes historia har samtidigt utelämnats ur den svenska historieskrivningen och är för många en okänd historia. I filmen Frikyrkans historia får du möta en berättelse som också kantats av utmaningar, svårigheter och skandaler. Idag står frikyrkan inför frågan om hennes överlevnad.

Välkommen att se filmen i Aspnäskyrkan. Filmen är ca 1 timma lång med efterföljande samtal kring några av de teman som lyfts i filmen. 

 

Gratis inträde.
Ingen föranmälan krävs

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Aspnäskyrkan
Hästskovägen 65
17739 JÄRFÄLLA

Mer inom Religion och tro