Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu

Vissa av våra arrangemang har förkunskapskrav. Om du inte möter dessa krav kan du bli avanmäld av oss. Om det finns krav visas dessa i informationen på föregående sida.