Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu

Filmvisning och samtal-Tala film - Tala liv "Jesus Revolution"

Uppdaterad:

3 filmer 3 tillfällen 3 frågor

Efteråt samtalar vi om filmen i smågrupper med utgångspunkt 3 frågor.

Välkommen på 1, 2 eller alla visningar!

Vid visningen av ”Jesus Revolution” är det ett inträde på 80 kr som köps genom folkets bios hemsida, www.bio.se/biografer/folkets-bio-visby 

Kiosken är öppen och panelsamtalet efteråt leds av Peo Sahlberg.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Visby Folkets Bio
Adelsgatan 39
62157 VISBY