Skip to main content

Utbildning i föreningsteknik på tigrinja

Uppdaterad:

Vad finns det för fördelar med föreningsdemokrati? Hur går det till att starta en förening? Vilken funktion fyller årsmötet? Hur viktiga är stadgarna? Vad gör en styrelse? Det är några av frågorna som vi kommer ta upp i denna utbildning i föreningsteknik.  መግለጺ ብትግርኛ ንምርካብ ትሕቲዚ ጽሑፍ ተመልከት።

Kunskapsmål 

Efter utbildningen kommer du ha lärt dig mer om: 

 • När det är bra att starta en förening och hur man gör 
 • Roller i en styrelse 
 • Ekonomi i föreningen 
 • Årsmötet 
 • En förenings årshjul 
 • Stadgar 
 • Demokratiska möten 
 • Inkludering 

Anmälan 

Anmäl dig via formuläret här på hemsidan senast den 21 september, antalet platser är begränsat. 

Praktisk information 

Utbildningen sker via videoverktyget Zoom. Vi kommer att skicka möteslänken till den mejladress du anger när du anmäler dig.  

Välkommen! 

 

ትምህርቲ ብዛዕባ ማሕበርን ኣቃውምኡን ብቋንቋ ትግርኛ 

ዲሞክራሲያዊ ማሕበራዊ እንታይ ብልጫታት ኣለዎ? ማሕበር ብኸመይ ይጅመር?  ዓመታዊ ኣኼባ እንታይ ዕማም እዩ ዝፍጽም? ቅዋም ወይ ሕግታት ማሕበር ክሳብ ክንደይ ኣገደስቲ እዮም? ቦርድ/ ኮሚቴ ማሕበር እንታይ ስርሓት የካይድ ? እዚኣቶም ገለ ካብቶም ኣብዚ ስልጠናዚ እንምልሶም ሕቶታት እዮም። 

ዕላማ 

ድሕሪዚ ትምህርቲ እዞም ዝስዕቡ ፍልጠት ክትቀስሙ ኢኹም 

 • ማሕበር ንምምስራት ዝበለጸ ግዜን ከመይ ከምዝምስረትን ፣ ተራ ኣባላት ቦርድ ፣ ፋይናንስ/ቁጠባ ማሕበር ፣ ዓመታዊ ኣኼባ ፣ ዓመታዊ ስራሕ ናይ ሓደ ማሕበር ፣ ዲሞክራስያዊ ኣኼባ 

አብዚ ትምህርቲ ንምስታፍ 

ብመንገዲ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ  ብወገን የማን ዘሎ  ” Anmäla ”  ዝብል ጠዊቕኩም ተመዝገቡ።  ምዝገባ ዝዕጸወሉ ዕለት መስከረም 21 እዩ ። 

ተወሳኺ ሓበሬታ 

እቲ ስልጠና ብመንገዲ  zoom  እዩ ዝካየድ ። ናይ ኣኼባ ሊንክ ናብቲ ምስ ተመዝገብኩም  ዘእተኹሞ  ኢመይል ክንሰዶ ኢና። 

ብደሓን ምጹ! 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Cirkelledarutbildning

Föreningsekonomi

Föreningsekonomi

Är du kassör i din förening och vill lära dig mer om kassörsuppdraget och föreningsekonomi? Då är detta en utbildning för dig.

 • Distans
  Distans
 • Plats
  Zoom
 • Datum
 • Tillfällen
  Tisdag 18:30 - 21:00
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer
Vara nere – ledarutbildning

Vara nere – ledarutbildning

Leder du unga? Du kanske är ungdomsledare i en scoutkår, ledare på ungdomsläger eller körledare? Då är den här utbildningen för dig.

 • Distans
  Distans
 • Plats
  Zoom
 • Datum
 • Tillfällen
  Tisdag 18:30 - 21:00
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer
Cirkelledarutbildning

Cirkelledarutbildning

Du kanske är eller ska bli cirkelledare i kör, band, förening, församling eller i något annat sammanhang som samarbetar med Bilda? Då är du varmt välkommen t...

 • Distans
  Distans
 • Plats
  Online
 • Datum
 • Tillfällen
  Onsdag 18:30 - 21:00
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer

Mer inom Ledarskap och pedagogik

Föreningsekonomi

Föreningsekonomi

Är du kassör i din förening och vill lära dig mer om kassörsuppdraget och föreningsekonomi? Då är detta en utbildning för dig.

 • Distans
  Distans
 • Plats
  Zoom
 • Datum
 • Tillfällen
  Tisdag 18:30 - 21:00
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer
Församling för alla generationer

Församling för alla generationer

Välkommen till ett digitalt kvällsseminarium, speciellt riktat till styrelser och församlingsledare.

 • Distans
  Distans
 • Plats
  Digitalt
 • Datum
 • Tillfällen
  Torsdag 18:30 - 21:00
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer