Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu

Kurs- Den kristna kulturens historia

Uppdaterad:

Under 2000 år har kulturen inspirerats av den kristna tron, och den kristna tron uttryckts i kultur. Den kristna kulturen utgör en större, lite spretigare historia än den kyrkohistoria som skapats och beskrivits av kyrkoledare, helgon och teologer.

Under 2000 år har kulturen inspirerats av den kristna tron, och den kristna tron uttryckts i kultur. Den kristna kulturen utgör en större, lite spretigare historia än den kyrkohistoria som skapats och beskrivits av kyrkoledare, helgon och teologer.

I Johannesakademins nya föreläsningsserie “Den kristna kulturens historia” går vi på strövtåg i detta landskap, på jakt efter bortglömda perspektiv, mindre trampade stigar och oväntade insikter i alla de uttryck kristen tro kan ta: konst, musik, litteratur, arkitektur och andra kulturella former.

När: Kursen inleds den 11 september 2023 och avslutas den 6 maj 2024. (15 föreläsningar varannan måndag kl. 18:30)

Var: Johannesakademins studiecenter, Klostergatan 46, Linköping.

Kostnad: 550:- för hela kursen (inkl ljudfiler på föreläsningarna)
                  50:- för att delta vid en enskild föreläsning.

Föreläsare: Helena Bodin, Eric Schüldt, Emma Audas, Mia Åkestam, Robin Johansson, Samuel Rubenson, Simone Kotva, Hanna Källström, Per Holmberg, Joel Halldorf, Ellen Vingren, Robert Eriksson, Peter Halldorf och Patrik Hagman. 

För mer information om kursen, föreläsare och anmälan se https://johannesakademin.se

I samverkan med Studieförbundet Bilda.

Föreläsningsserie- Program 2023

11 sep - Patrik Hagman

Skönheten ska frälsa världen
Den kristna kyrkan som kulturskapare

25 sep - Peter Halldorf

Vi kan inte glömma den skönheten
Liturgin som allkonstverk och helgande av världen

9 okt - Robin Johansson

Inför ditt ansikte
Om de heliga ikonerna

23 okt - Helena Bodin

Du omsluter den som inte kan omslutas
Gudsmodern i ikoner och hymner ur bysantinsk tradition

6 nov - Mia Åkestam

Bebådelsebilder
Om bildbruk under medeltiden

20 nov - Emma Audas

På spaning efter ett kristet äktenskap

Föreläsningsserie- Program 2024

15 jan - Joel Halldorf

Kyrkan och bokens folk

29 jan - Eric Schüldt

Musiken och det heliga

12 feb - Mattias Lundberg

Tonsättare som teologer och uttolkare

26 feb - Per Holmberg

Stenarna längs paradisvägen
Om runstenar och annan tidig kristen stenkonst

11 mars - Simone Kotva

Vishet genom dårskap
Att tänkta teologiskt kring trolldom och magi i nordisk folktro

25 mars - Hanna Källström

Den medeltida katedralen som andaktsrum

8 april - Ellen Vingren

Som blomman vänder sig mot solen
Om den moderna lovsångens historia och spiritualitet

22 april - Robert Eriksson

Gud i rocken

6 maj - Samuel Rubenson

Språket bortom språket

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Johannesakademin Studiecenter
Klostergatan 46
58223 LINKÖPING

Mer inom Religion och tro

Katekesen för de mindre barnen

Katekesen för de mindre barnen

Här är gruppen för dig som fyller 9 år (barn födda 2015) under året 2024.

  • Plats
    Gävle, Gävle kommun
  • Datum
  • Tillfällen
    Lördag 10:30 - 13:00
  • Tillfällen
    6 tillfällen
Läs mer