Skip to main content

Lär dig svenska för Ukrainare - medelnivå

Uppdaterad:

Svenska från dag ett

Lär dig svenska, online! Kursen riktar sig till dig som ligger på medelnivå (A2). Vi jobbar bland annat med Mål 1 boken med audiofiler där du lär dig grunderna i att prata, läsa, skriva och lyssna.

Introduktionstillfälle för båda grupperna sker fredag 17 febuari kl 09:30-12:00

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Språk

Studiecirkel ”Svenska från dag ett”

Studiecirkel ”Svenska från dag ett”

Vi träffas för att lära oss svenska i samtal och ord. Du behöver inte ha några förkunskaper utan vi lär oss tillsammans.

  • Plats
    Malmö, Malmö kommun
  • Datum
  • Tillfällen
    Tisdag 18:00 - 19:30
  • Tillfällen
    10 tillfällen
Läs mer