Skip to main content

Inzoomat: Skönhetens källa

Uppdaterad:

Katolsk folkbildning online. En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med föreläsaren Christine Zyka.

Skönhetens källa

Inte bara konst utan även människans handlingar och insikter kan springa fram ur det sköna.
Ur ett filosofiskt perspektiv kan det sköna vara både objektivt och subjektivt. Skönhet kan beskrivas i formella kriterier eller uttryckas emotionellt. Frågan är om det finns en tredje väg att förstå det sköna på? Och vart leder denna väg?
Det är vad följande presentation vill försöka utröna.

Föredragshållare: Christine Zyka

Christine Zyka är lektor i filosofi vid Newmaninstitutet, där hon bland annat undervisar i filosofisk estetik.

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro

Zapisy na lekcje katechezy Polska Misja Katolicka w Goteborgu

Zapisy na lekcje katechezy Polska Misja Katolic...

Katecheza z przygotowaniem do sakramentów rok szkolny 2023. Deklaracja rodziców zapisujących dziecko na naukę religii w języku polskim przy Polskiej Misji K...

  • Plats
    Trollhättan, Göteborgs kommun
  • Datum
  • Tillfällen
    Söndag 14:00 - 15:45
  • Tillfällen
    10 tillfällen
Läs mer