Skip to main content

Söka och finna livsmod.

Uppdaterad:

Välkommen till en kurs i existentiell hälsa. Åtta tisdagskvällar på Graffiti café. Samlingen inleds med måltid, sedan film med en intervju kring ämnet och sedan ett samtal om egna tankar. I intervjuerna medverkar bl.a. prästen Olle Carlsson och Patricia Tudor Sandahl.

Samtal om stress, mening och existentiell hälsa.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Graffiti Café Ystad
Stora Östergatan 39
27134 YSTAD

Mer inom Existentiella frågor

Mer inom Existentiell hälsa