Skip to main content

Anmälan till Inspirationsdag - Hur skapas mötesplatser i våra församlingar där hela livet får plats?

Vissa av våra arrangemang har förkunskapskrav. Om du inte möter dessa krav kan du bli avanmäld av oss. Om det finns krav visas dessa i informationen på föregående sida.